Województwo mazowieckie

Kalejdoskop kultury – nowe atrakcje na Pradze
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 maj 2015-31 maj 2017
ilustracja

Nastał lepszy czas dla Pragi. Samorząd miasta chętnie inwestuje w tę część Warszawy, a władze dzielnicy na różne sposoby próbują usprawnić i uatrakcyjnić życie mieszkańcom. Do trwających już inicjatyw dołączył się projekt „Kalejdoskop kultury”. Na renowację placu Hallera i wirtualne spacery po dzielnicy miasto otrzymało ponad 700 tys. zł dotacji unijnej. Podpisanie umowy na dofinansowanie odbyło się w tworzonym właśnie Centrum Kreatywności Targowa.

Najnowsze atrakcje dotyczą życia kulturalnego, ale też rekreacyjnego – zarówno mieszkańców Pragi, jak i turystów. Zgłoszony do dofinansowania projekt „Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi” dotyczy z jednej strony odnowienia placu Hallera, z drugiej zaś wprowadzenia takich atrakcji jak wirtualne spacery po dzielnicy.

To połączenie różnego typu działań ma za zadanie przede wszystkim zachować walory Pragi. Z jednej strony modernizacja infrastruktury, z drugiej – spacery, dzięki którym można poznać historię i dziedzictwo kulturowe tej części Warszawy. – To projekt ważny z punktu widzenia rewitalizacji Pragi – mówił podczas podpisania umowy wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. – Wykorzystanie multimediów w tym przypadku to także budowanie nowoczesnej Pragi.

Jeszcze sympatyczniej na pl. Hallera

Plac Hallera nazywany jest prawobrzeżnym MDM-em. To wielka przestrzeń, w której jest miejsce zarówno na dużą liczbę mieszkań, jak i na zieleń. Plac stworzony jest na planie wydłużonego prostokąta. Wzdłuż dłuższych boków ciągnie się wysoka zabudowa. Środkową część placu zajmuje teren zielony, na którym znajdują się m.in. fontanna, plac zabaw i ujęcie wody oligoceńskiej.

Modernizacja placu to przede wszystkim remont nawierzchni chodników i schodów. Wyremontowana będzie też fontanna, która w dodatku zostanie specjalnie oświetlona. Zmiany dotyczą też placu zabaw, wymiany elementów małej architektury oraz ogólnego uporządkowania terenu. Krótko mówiąc – plac Hallera wypięknieje, co z pewnością ucieszy wiele osób, które tu spędzają wolny czas. Trzeba pamiętać, że ta przestrzeń jest miejscem wypoczynku zarówno rodziców z małymi dziećmi – często w wózkach, jak i osób starszych. Dlatego dobrą wiadomością jest zaplanowane usunięcie barier, które dotychczas utrudniały poruszanie się po placu.

Łatwiejszy dostęp do kultury

Poza tym projekt „Kalejdoskop kultury” obejmuje też zmiany w infrastrukturze domu kultury przy ul. Dąbrowszczaków. Planowana jest na przykład wymiana starych drzwi na nowe, otwierane automatycznie, a także wprowadzenie innych ułatwień dla osób niepełnosprawnych, którym łatwiej będzie wziąć udział w proponowanych przez placówkę zajęciach.

Spacery bez ruszania się z domu

Ostatnim elementem projektu jest wprowadzenie wirtualnych spacerów. Przy pomocy nowych technologii każdy zdalnie, będzie mógł zwiedzać praskie zakamarki, poznając ich historię. Spacery nie tylko wprowadzą zwiedzających w przestrzeń Pragi, ale przede wszystkim pokażą nie zawsze znane oblicza dzielnicy.

Fascynujący „Trzeci wymiar Pragi”, który posługuje się nowoczesną technologią fotografii trójwymiarowej, miał premierę podczas Nocy Muzeów w innej działającej od niedawna instytucji – Muzeum Warszawskiej Pragi. Można w nim na różne sposoby zwiedzać Pragę – od oglądania jej z lotu ptaka, po podziwianie detali architektonicznych, które są najlepszym świadectwem dawnej świetności dzielnicy.

Wirtualny spacer „Praga postindustrialna” to wędrówka śladami fundamentów praskiej tożsamości – szlakiem fabryk i zakładów przemysłowych, z których część dzięki adaptacji i dostosowaniu do nowych funkcji stanowi ważny element rewitalizacji Pragi. W niepowtarzalny klimat Starej Pragi wprowadza też spacer „Kamienice z duszą” prezentujący najpiękniejsze zabytkowe budynki mieszkalne Pragi Północ. Niesamowitą podróżą jest „Praga trzech kultur”, pokazująca, że Praga to niezwykłe miejsce, w którym od lat tak intensywnie krzyżują się kultury i religie. Odrębny spacer został poświęcony „Praskim Judaicom” – śladom obecności społeczności żydowskiej, która miała nieoceniony wpływ na rozwój tej części miasta. Spacery będą dostępne na stronie Dzielnicy Praga Północ.

Wartość wszystkich działań obejmujących projekt Kalejdoskop kultury – zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi wynosi ponad 1 mln zł. Na tę inicjatywę zarząd województwa przyznał unijne dofinansowanie – ponad 700 tys. zł z RPO WM 2007-2013 (Działanie 6.1 Kultura). Umowę na dotację podpisali w ubiegłym tygodniu wicemarszałek Leszek Ruszczyk i wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski. Podpisanie umowy odbyło się w innej ważnej inwestycji powstającej dzięki środkom unijnym z RPO WM 2007-2013 – na terenie budowy Centrum Kreatywności Targowa.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 18-5-2015

Na podstawie: www.mazovia.pl, www.praga-pn.waw.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text