Województwo mazowieckie

Jestem chory, jakie mam prawa?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 kwiecień-31 sierpień 2015
ilustracja

Każdy pracownik co do zasady podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu, a w związku z tym przysługują mu związane z chorobą świadczenia. Począwszy od wynagrodzenia chorobowego przez zasiłek chorobowy i zasiłek rehabilitacyjny.

Wynagrodzenie chorobowe

Przysługuje każdemu choremu pracownikowi. Reguluje to art. 92 Kodeksu pracy, który mówi, że „pracownik, który jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną – trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia (tzw. wynagrodzenie chorobowe). Obowiązujące u danego pracodawcy przepisy wewnętrzne prawa pracy mogą przewidywać wyższe wynagrodzenie z tego tytułu”. 100% wynagrodzenia należy się w sytuacji niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w trakcie ciąży. Wynagrodzenie chorobowe płatne jest przez pracodawcę.

Kiedy nie otrzymamy wynagrodzenia chorobowego

Pierwszą sytuacją jest wystąpienie choroby, zanim upłynie okres wyczekiwania, czyli 30 dni ciągłego ubezpieczenia (90 dni w przypadkach ubezpieczenia dobrowolnego). Druga sytuacja dotyczy powstania choroby w trakcie urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz umieszczenia pracownika w areszcie tymczasowym bądź odbywania przez niego kary pozbawienia wolności. Odmowa także jest w sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy na skutek popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wynagrodzenie nie należy się także, gdy w takcie choroby pracownik podjął inną pracę lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, a wszystko to zostało ujawnione w wyniku kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub płatnika składek.

Bez wyczekiwania

Okres wyczekiwania nie obowiązuje, jeśli pracownik ma 10 lat stażu pracy, nastąpił wypadek przy pracy lub w drodze do pracy (z pracy), w przypadku absolwentów szkół, jeśli od ukończenia szkoły nie minęło 90 dni. Kolejnym przypadkiem są posłowie i senatorowie, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym nie później niż 90 dni od zakończenia ich kadencji.

Należy dostarczyć zwolnienie

Informacje o nieobecności z powodu choroby należy przekazać pracodawcy jak najszybciej, najpóźniej drugiego dnia choroby. Zwolnienie lekarskie należy dostarczyć nie później niż 7 dni od daty jego wystawienia. Zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA należy dostarczyć pracodawcy zarówno w pierwszych dniach choroby, gdy otrzymujemy wynagrodzenie chorobowe, jak i w okresie, kiedy jesteśmy już na zasiłku chorobowym. W tym drugim okresie trzeba wiedzieć, że jeśli się spóźnimy, zasiłek zostanie obniżony o 25%, za okres od 8 dnia do momentu przyniesienia zwolnienia lekarskiego.

Zasiłek chorobowy

Jeśli choroba przedłuża się ponad 33 dni lub 14 dni (pracownik 50 lat i więcej), pracownikowi wypłacany jest zasiłek chorobowy. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy niezdolność spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, wówczas zasiłek chorobowy (tu wypadkowy) przysługuje od pierwszego dnia niezdolności. Zasiłek płatny jest przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jego wysokość to 80% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę wymiaru zasiłku, 70% w przypadku pobytu w szpitalu, 100% podstawy w sytuacji choroby związanej z wypadkiem przy pracy, w drodze do pracy lub z pracy, w okresie ciąży, w wyniku choroby zawodowej, oraz niezdolności związanej z badaniami lub samym zabiegiem oddania komórek, tkanek i narządów. Tu, podobnie jak w przypadku wynagrodzenia chorobowego, zasiłek się nie należy, jeśli choroba nastąpiła w trakcie urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz umieszczenia pracownika w areszcie tymczasowym bądź odbywania przez niego kary pozbawienia wolności. Odmowa następuje też w sytuacji, gdy pracownik jest niezdolny do pracy na skutek popełnienia przestępstwa lub wykroczenia. Wynagrodzenie nie należy się także, gdy w takcie choroby pracownik podjął inną pracę lub wykorzystuje zwolnienie od pracy w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, a wszystko to zostało ujawnione w wyniku kontroli.

Ile można chorować?

Zasiłek chorobowy możemy otrzymywać nie dłużej niż 182 dni bądź 270 dni w przypadku gruźlicy lub choroby w okresie ciąży.

Świadczenie rehabilitacyjne

Jeśli wspomniany okres nie wystarczył do uzyskania zdolności do pracy, lecz dalsze leczenie może spowodować taką zdolność, ubezpieczony ma prawo do świadczenia rehabilitacyjnego. Jego okres to maksymalnie 12 miesięcy. Wysokość świadczenia to 90% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za czas pierwszych trzech miesięcy i 75% tej podstawy za pozostały okres. 100% uzyskuje się, jeżeli niezdolność do pracy jest w czasie ciąży. O przyznaniu świadczenia decyduje lekarz orzecznik ZUS.

A co dalej?

W sytuacji, gdy maksymalny okres świadczenia rehabilitacyjnego jest za krótki, aby powrócić do zdrowia, chory może ubiegać się o rentę z tytułu niezdolności do pracy. Należy wówczas złożyć do ZUS odpowiedni wniosek (formularz ZUS Rp-1) wraz z kompletem dokumentów (dokument stwierdzający datę urodzenia, zaświadczenie o stanie zdrowia, wywiad zawodowy, dokumentację medyczną, dokumentacje dotyczącą okresów składkowych, nieskładkowych, dokumenty dotyczące płac).

Joanna Gruchała - Kominek 7-4-2015

Źródło: www.biznes.gov.pl; Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636); www.zus.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text