Województwo mazowieckie

Jak wzmocnić radomski biznes?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 lipiec-31 grudzień 2015
ilustracja

Radomscy przedsiębiorcy, zarówno ci dużego, jak i mniejszego formatu, mogą liczyć na wsparcie ze strony Agencji Rozwoju Przemysłu SA. Ponadto samorząd miasta rusza jako jeden z pierwszych na Mazowszu z ideą zwolnień podatkowych dla przedsiębiorców. Podjęte działania mają zachęcić potencjalnych inwestorów do inicjatyw gospodarczych na terenie Radomia.

Wsparcie dla wszystkich branż

Pod koniec czerwca br. odbyło się spotkanie radomskich przedsiębiorców z Agencją Rozwoju Przemysłu, podczas którego zaprezentowano wachlarz wsparcia, zarówno merytorycznego, jak i operacyjnego dla małych, średnich oraz dużych firm.

Na co mogą liczyć radomscy przedsiębiorcy? Z pewnością na pożyczki, szczególnie w przypadku większych spółek ukierunkowanych na dalszy rozwój, a także na wsparcie kapitałowe (tzw. ARP Venture) skierowane dla małych oraz średnich firm w każdej branży. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o kilkumilionowe kredyty, udzielane na transparentnych zasadach (bez ukrytych kosztów i zawiłych zapisów), natomiast każdy wniosek będzie rozpatrywany w trybie indywidualnym.

Z ARP Venture po innowacyjność

W zależności od skali planowanych inwestycji oraz potencjału przedsiębiorstwa Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. może udzielić wsparcia finansowego od kliku do kilkudziesięciu milionów złotych. Ponadto istnieje możliwość łączenia kredytów ARP z tymi bankowymi, a warunki spłaty będą na tyle dogodne, by umożliwić realizację inwestycji przez przedsiębiorcę (mowa tu o ratach stałych oraz zmiennych, uwzględniających charakter inwestycji). Warto dodać, iż od 2010 roku ARP S.A. udzieliła wsparcia finansowego na łączną kwotę 2,91 mld zł.

W ramach ARP Venture skupiono się na pomocy małym i średnim firmom, które chciałyby zainwestować w innowacyjne rozwiązania służące ich rozwojowi. Agencja wspiera mniejsze oraz średnie spółki nie tylko finansowo ale również w ramach szerokiego doradztwa. Dzięki temu wiele mniejszych przedsiębiorstw ma okazję do wdrażania nowych projektów, rozwoju strategicznego oraz wzrostu konkurencyjności na rynku nie tylko krajowym. Na ten cel Agencja zarezerwowała około 70 mln zł.

Transfer istotny dla rozwoju

Aby połączyć działania na polu biznesu oraz nauki, Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje do dyspozycji Platformę Transferu Technologii (PTT). Współpraca oraz komunikacja pomiędzy podmiotami gospodarczymi a naukowymi ma w założeniach opierać się na zasadzie otwartej innowacyjności. Z Platformy mogą zatem korzystać zarówno przedsiębiorcy, jak również naukowcy oraz instytuty badawczo-rozwojowe. Przegląd PTT jest bezpłatny a jej użytkownik może nawiązać współpracę z daną jednostką naukową (lub skorzystać z możliwości profesjonalnego doradztwa). PTT powstała jako narzędzie służące tworzeniu relacji na linii autor – odbiorca innowacyjności, a także jako szerokie wsparcie dla płynnej współpracy pomiędzy biznesem a nauką (zogniskowane na wdrażaniu nowych technologii oraz rozwiązań). Ponadto zaletą PTT jest stale aktualizowana baza informacyjna obu sektorów.

- „Liczę, że dzisiejsze spotkanie będzie skutkować poszerzeniem współpracy między przedsiębiorcami a Agencją Rozwoju Przemysłu. Wierzę, że te kontakty ułatwią dostęp do innowacyjnych rozwiązań, a to przełoży się na wzrost konkurencyjności. Wiele radomskich firm już postawiło na innowacyjność i usługi jakie oferują są znane nie tylko w całym kraju ale i na świecie. Mam nadzieję, że dzięki współpracy z ARP do tego grona dołączą kolejne radomskie firmy” - podsumował prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Klaster Edukacji Zawodowej receptą na regres gospodarczy?

Warto dodać, iż radomski samorząd jako jeden z pierwszych na terenie Mazowsza wdraża pakiet zwolnień przedsiębiorców z lokalnych podatków, by zachęcić do inwestowania w Radomiu. Należy również wspomnieć o podpisanym 12 czerwca tego roku liście intencyjnym pomiędzy TSSE EURO-PARK Wisłosan oraz władzami Radomia w sprawie utworzenia Klastra Edukacji Zawodowej przy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK Wisłosan. Jest to drugi po podkarpackim Klaster Edukacji Zawodowej.

- „TSSE EURO-PARK Wisłosan jest strefą rozproszoną działającą w sześciu województwach, od początku założyliśmy, że utworzymy więcej niż jeden Klaster, po to, aby sprawniej działać i rozwijać szkolnictwo zawodowe dostosowane do lokalnych realiów. Cieszę się, że Prezydent Miasta Radomia tak mocno angażuje się w tę inicjatywę. Taka współpraca władz Miasta i Strefy gwarantuje sukces temu projektowi” - powiedział w trakcie podpisywania listu intencyjnego Maciej Ślęzak, dyrektor Tarnobrzeskiego Oddziału ARP S.A. zarządzającego TSSE EURO-PARK Wisłosan.

Sama idea Klastra Edukacji Zawodowej wychodzi naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, wielu z nich deklaruje aktywny udział w nim. Główne założenia Klastra to m.in.: wypromowanie szkolnictwa zawodowego, ukierunkowanie modelu kształcenia zawodowego na konkretne zapotrzebowanie ze strony pracodawców (szczególnie o zasięgu lokalnym), wzrost udziału pracodawców w programie nauczania zawodowego, wypracowanie systemu kształcenia praktycznego uczniów, umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych kadrze nauczycielskiej oraz zapewnienie zarówno uczniom, jak i nauczycielom dostępu do nowych technologii.

Radomska Strefa Gospodarcza

Ponadto w lutym 2015 roku zostało podpisane porozumienie Agencji Rozwoju Przemysłu z wojewodą oraz marszałkiem mazowieckim, prezydentem Radomia, a także z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych w sprawie utworzenia Radomskiej Strefy Gospodarczej. - „Wykorzystanie potencjału wielu instytucji gotowych na zasadach partnerskich współpracować na rzecz rozwoju gospodarczego Radomia i regionu radomskiego otwiera przed nami bardzo dobre perspektywy. Z powstaniem i rozwojem Radomskiej Strefy Gospodarczej wiązać się będą szanse na przezwyciężenie tych trudności, z jakimi od lat boryka się miasto” - zapowiedział prezydent Radomia, Radosław Witkowski.

Wszystko wskazuje na to, że druga po Warszawie duża aglomeracja mazowiecka ma szansę, by wyjść z cienia stolicy i stać się ponownie atrakcyjną inwestycyjnie. Kwestie aktywizacji gospodarczej regionu, zrównoważony rozwój całego powiatu oraz powstanie nowych miejsc pracy są od długiego już czasu priorytetami dla władz Radomia. 

 

 

 

 

Monika Cąpała - Sładek 3-7-2015
ikonka jak dojechać

Zdjęcie: www.pixabay.com

Źródła: www.radom.pl

www.tsse.arp.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text