Województwo mazowieckie

Jak sprzedać żywność ekologiczną?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 19 maj-20 czerwiec 2015
ilustracja

Procentowy udział produktów ekologicznych na naszym rynku krajowym wciąż jest jeszcze niewielki. Zdarza się też tak, że część produktów certyfikowanych sprzedawana jest jako zwykłe, po standardowych cenach rynkowych. Jest tak, mimo rosnącego zapotrzebowania na dobre jakościowo produkty.

   Żywność ekologiczną słusznie uznaje się za zdrową. W gospodarstwach ekologicznych zwierzęta żywione są głównie paszą z własnego, ekologicznego gospodarstwa. Do produkcji artykułów spożywczych nie używa się nawozów sztucznych, ani chemicznych środków ochrony roślin. Żywność produkowana jest naturalnymi metodami w bezpiecznym, czystym i nieskażonym środowisku naturalnym. Najczęściej definiuje się ją jako mało przetworzoną, pozbawioną konserwantów, smaczną i wytworzoną pod kontrolą odrzucającą wykorzystanie organizmów modyfikowanych genetycznie.

   Informację o żywności ekologicznej konsumenci najczęściej czerpią z programów telewizyjnych, radiowych lub czasopism. Znamienny jest w tym względzie fakt, że Polacy przywiązują znacznie większą uwagę do informacji płynących z formalnych źródeł, niż z uzyskiwanych ze źródeł nieformalnych. Sposób przekazywania informacji konsumentom o całości poczynań w dziedzinie ekologii jest bardzo ważny z punktu strategicznego widzenia firmy. W wytwarzaniu produktów ekologicznych powinno się wykorzystywać nie tylko jego zalety, ale także cały proces jego ekologicznego wytwarzania. Wzrastająca świadomość ekologiczna zwiększa zainteresowanie potencjalnych nabywców produktów ekologicznych, oraz wzmacnia przywiązanie do marki klientów stałych.

Kim jest klient?

   Jeśli chodzi o nabywców, to w Polsce zdecydowanie częściej po żywność ekologiczną sięgają kobiety. Interesuje ona głównie młodych ludzi – osoby poniżej 20 roku życia oraz w wieku 30-39 lat. Najczęstszymi klientami są mieszkańcy miast, mający wykształcenie średnie i wyższe oraz poziom dochodów zbliżony do średniej krajowej. I chociaż zakupy w sklepach wielko powierzchniowych cieszą się coraz większą popularnością, to nadal znacząca grupa polskich konsumentów dokonuje zakupów żywności ekologicznej w sklepach małych, gdzie towar podaje sprzedawca. Według ich opinii najchętniej kupujemy tę żywność w sklepach specjalistycznych i na targowiskach. Zaskakujące jest to, że o zakupie produktu ekologicznego nie decyduje u nas jego wygląd.

Sposoby promocji

   Działania marketingowe promujące polską żywność ekologiczną mają dwojaki charakter. Z jednej strony są to działania realizowane przez instytucje państwowe ( np. ogólnopolska kampania promocyjna rolnictwa ekologicznego), lub przez instytucje społeczne ( np. działania Stowarzyszenia Ekoland). Celem ich jest przekazywanie społeczeństwu wiedzy na temat korzyści płynących z produkcji ekologicznej, zachęcanie indywidualnych przedsiębiorców oraz grup producentów i przetwórców do przestawienia się na ekologiczne metody produkcji poprzez zwiększenie popytu na żywność ekologiczną i promowanie wśród konsumentów wiedzy na temat ich wysokiej wartości i jakości. W ramach ogólnopolskiej kampanii została stworzona strona internetowa zawierająca informacje o charakterze opisowym i statystycznym, bazy danych, wykresy, hasła, artykuły do prasy, krótkie reklamy radiowe i telewizyjne, informacje przygotowane dla różnych grup docelowych m.in. przetwórców, restauracji, dzieci i innych, na temat żywności ekologicznej. Poza tym przygotowywane są plakaty, broszury informacyjne i ulotki promujące ten rodzaj produkcji.      Kampania promocyjna ma na celu uświadomienie konsumentom i producentom korzyści płynące z rolnictwa ekologicznego. Pokazuje dlaczego warto sięgać po te produkty oraz to, co wpływa na ich wyjątkowy smak i wygląd.

   Drugim rodzajem działań marketingowych jest tzw. mix realizowany przez poszczególnych przedsiębiorców, czyli działania promocyjne, które zmierzają do ustalenia akceptowanego poziomu cen, oferty towarowej i dystrybucji. Promocja produktów ekologicznych oznacza bliski kontakt z potencjalnym odbiorcą- klientem i konsumentem danego produktu. Niezwykle ważna jest wiedza na temat zachowań konsumentów, motywów zakupu oraz preferowanych form sprzedaży. Sprzedawca powinien przygotować odpowiednią strategię marketingową, która ma na celu rozpoznanie potrzeb i możliwości konsumentów oraz nakłonienie klientów do wyboru oferowanego produktu z oferty handlowej. Szczególną rolę odgrywają tu duże sklepy specjalistyczne oraz sklepy wielko powierzchniowe, które wprowadzając produkty ekologiczne do swojego asortymentu, przyczyniają się do zwiększenia ich dostępności.

Jak spopularyzować?

   Należy zauważyć, że obydwa rodzaje działań marketingowych nie są w pełni dostosowane do zmieniających się wymagań i oczekiwań konsumentów. A zatem można stwierdzić, że marketing działa niejako w oderwaniu od innych elementów łańcucha wartości (w szczególności produkcji). Wydaje się, że tylko systemowe ukierunkowanie działań skierowanych na zaspokojenie potrzeb konsumentów, daje szanse osiągnięcia sukcesu mierzonego rozwojem rynku żywności ekologicznej w Polsce.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 19-5-2015

Źródła: Gutkowska K., Żakowska-Biemans S. Rynek żywności ekologicznej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

www.rolnictwoekologiczne.org.pl

FOT. Źródło: http://pixabay.com/pl/rynku-warzyw-żywność-pomidory-101412/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text