Województwo mazowieckie

Jak napisać dobry biznesplan?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 marzec 2015-13 marzec 2016
ilustracja

Biznesplan to przedstawienie planowanej działalności i celów handlowych firmy oraz sposobów i środków służących do osiągnięcia tych celów.

Co powinien zawierać dobry biznesplan? Wszystko zależy od rodzaju działalności i tego, do jakich celów nam służy. Możemy jednak przyjąć następujące jego elementy:

Informacje o przedsiębiorcy

Kim jest osoba, która zakłada działalność? Tu powinniśmy zawrzeć takie informacje jak: wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, posiadane umiejętności (np. języki, programy komputerowe) i zainteresowania.

Opis planowanego przedsięwzięcia

W tym punkcie określamy cele, jakie firma chce osiągnąć (przykładowo zysk, określony przychód, sprzedaż określonej ilości produktu, czy udział w rynku), a także formę prawną przedsiębiorstwa. Musimy podać także dane dotyczące lokalizacji firmy oraz miejsca prowadzenia działalności oraz właścicieli lokalu. Określa się tu także planowany termin otwarcia firmy.

Analiza marketingowa

Analiza rynku, czyli określenie rynku docelowego, liczby potencjalnych odbiorców i przybliżoną wielkość sprzedaży.

Analiza produktu, czyli rodzaj i cechy sprzedawanego produktu, informacje o ewentualnej koncesji czy pozwoleniach.

Analiza reklamy i promocji. Tu opisujemy środki promocji, wydatki i cele, jakie chcemy osiągnąć.

Analiza dostawców, czyli charakterystyka dostawców, sposób rozliczeń z dostawcami i sposób zaopatrzania.

Analiza konkurencji, czyli określenie liczby przedsiębiorstw wykonujących zbliżoną działalność, określenie tych największych oraz wskazanie ich mocnych i słabych stron.

Analiza klientów, czyli kto będzie naszymi klientami i w jaki sposób będziemy się z nimi rozliczali.

Analiza cen, która powinna obejmować politykę cenową, wysokość marży oraz politykę rabatową.

Analiza finansowa

Należy przygotować bilans otwarcia, budżet środków pieniężnych, budżet przychodów i kosztów, uzasadnienie przychodów, uzasadnienie kosztów i próg rentowności.

Bilans otwarcia jest to zestawienie aktywów (majątek firmy) oraz pasywów (źródła finansowania majątku).

 Budżet środków pieniężnych to zestawienie wpływów i wypływów.

Budżet przychodów i kosztów to zestawienie wartości przychodów ze sprzedaży oraz kosztów uzyskania przychodu. Próg rentowności oblicza się za pomocą odpowiednich gotowych wzorów.

Analiza SWOT

Czyli słabe i mocne strony firmy oraz szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Tu omawiamy poszczególne korelacje między tymi elementami. Przykładem mocnej strony może być oryginalny pomysł. Przykładem słabej strony może być zła lokalizacja.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł pomoże Państwu stworzyć idealny biznesplan. Powodzenia!

Joanna Gruchała - Kominek 11-3-2015

Źródło: D. Młodzikowska, B. Lunden, Jednoosobowa firma. Jak założyć i samodzielnie prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą, BL INFO POLSKA, 2012.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text