Województwo mazowieckie

Jak korzystamy z Internetu?
ikonka - drukuj drukuj
 • ikonka 1 lipiec 2015-31 październik 2017
ilustracja

Rozwój informatyki i telekomunikacji w ostatnich latach jest porównywalny do rewolucji przemysłowej, która znacząco zmieniła oblicze świata. XXI wiek jest wiekiem społeczeństwa informacyjnego oraz nowych technologii, które zmieniają naszą rzeczywistość i przyspieszają rozwój gospodarczy.

Technologie informacyjno – telekomunikacyjne rozwijają się niezmiernie szybko. Pod tym pojęciem kryje się rodzina systemów gromadzących, przetwarzających i przesyłających informacje w formie elektronicznej. Zaspokajanie ciągle rosnących nowych potrzeb informacyjnych jest możliwe poprzez rozwijanie wybranych zagadnień takich, jak: mobilny dostęp do Internetu, korzystanie z mediów społecznościowych, bezpieczeństwo w sieci i systemach informatycznych, popularyzowanie usług w chmurze obliczeniowej.

Obserwujemy istotne zmiany wykorzystywania przez gospodarstwa domowe nowoczesnych technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych, w tym komputerów i Internetu, a także zaawansowanych usług dostępnych w Internecie oraz sieciach telefonii komórkowej. Badania pozwalają ocenić bieżącą skalę zmian, które zachodzą w życiu Polaków i funkcjonowaniu przedsiębiorstw na skutek korzystania z Internetu i komputerów.

Główny Urząd Statystyczny przedstawił europejski raport wykorzystania Internetu obejmujący rok 2014.

Sprawdźmy, jaki dostęp do komputerów i Internetu szerokopasmowego majaą Polacy w porównaniu z krajami Unii Europejskiej.

Gospodarstwa domowe

 

 

Kraj

Przedsiębiorstwa

 

Internet

Internet szerokopa-

smowy

 

Komputery

 

Internet

Internet szerokopa-smowy

81

79

Austria

99

98

96

83

81

Belgia

98

97

96

57

56

Chorwacja

96

96

95

69

69

Cypr

97

96

96

78

76

Czechy

98

98

97

93

85

Dania

99

99

99

83

81

Estonia

97

96

96

90

89

Finlandia

100

100

100

83

77

Francja

99

99

96

66

65

Grecja

90

89

87

74

73

Hiszpania

99

98

98

82

80

Irlandia

98

98

95

96

93

Islandia

100

100

94

66

65

Litwa

100

100

99

96

93

Luksemburg

100

100

97

73

73

Łotwa

98

96

95

81

80

Malta

98

97

97

96

95

Holandia

100

100

100

89

87

Niemcy

99

98

95

93

88

Norwegia

98

97

93

75

71

Polska

94

93

90

65

63

Portugalia

99

97

95

61

58

Rumunia

87

85

82

78

76

Słowacja

98

98

93

77

75

Słowenia

98

98

98

90

87

Szwecja

100

98

97

75

74

Węgry

91

88

88

90

88

W. Brytania

96

95

95

73

71

Włochy

98

98

95

81

78

UE-28

97

97

94

Źródło: Eurostat

W % odpowiednio ogółu gospodarstw domowych z osobami w wieku 16-74 lat oraz przedsiębiorstw o liczbie pracujących powyżej 9 osób.

 

Analizując stopień wykluczenia gospodarstw domowych w Polsce obejmujący 25% społeczeństwa prześledźmy, jakie czynniki wpływają na taką sytuację:

- brak potrzeby korzystania (59%);

- brak umiejętności (45%);

- zbyt wysokie koszty sprzętu (29%);

- zbyt wysokie koszty dostępu tj.: opłaty (22%);

- pozostałe powody (16%);

- niechęć do Internetu( 6%);

- posiadanie dostępu w innym miejscu np. w pracy 4%.

Zobaczmy teraz, w jakich sprawach prywatnych używamy Internetu (wg popularności):

 • korzystanie w poczty elektronicznej (52,9 % ogółu osób w wieku 16 – 74 lat);
 • wyszukiwanie informacji o towarach lub usługach (50,1%);
 • czytanie lub pobieranie gazet lub czasopism (47,2%);
 • korzystanie z serwisów społecznościowych (36,8%);
 • korzystanie z bankowości elektronicznej (32,6%);
 • granie w gry komputerowe, pobieranie i odtwarzanie plików z grami (27,6%);
 • pozyskiwanie informacji ze stron urzędów i instytucji publicznych (20,4%);
 • wyszukiwanie informacji dotyczących szkoleń lub edukacji (17,9%);
 • pobieranie formularzy urzędowych (16,8%);
 • pobieranie programów innych niż gry (14,9%);
 • odsyłanie wypełnionych formularzy urzędowych (14,8%);
 • korzystanie z serwisów poświęconych turystyce (13,8%);
 • umieszczanie w Internecie własnych treści typu: teksty, filmy, zdjęcia (12,5%);
 • szukanie pracy oraz wysyłanie zgłoszeń (11,6%);
 • sprzedaż towarów lub usług np. na aukcjach internetowych (11,6%).

Rosnące zapotrzebowanie na coraz lepszą jakość usług przyczynia się do coraz powszechniejszego stosowania komputerów w różnych dziedzinach życia. Rośnie odsetek gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu. Najczęstszym miejscem, gdzie korzystamy z Internetu jest dom przy pomocy tradycyjnego komputera lub przenośnego, telefonu komórkowego albo smartfona.

Powszechność Internetu stwarza rozległe możliwości komunikacyjne w sferze kulturalnej, społecznej i biznesowej. Znosząc ograniczenia geograficzne i strefowe zmienia sposób prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa. Wielofunkcyjność strony internetowej i liczne korzyści płynące z jej posiadania sprawiają, że przedsiębiorstwa chętnie używają tego narzędzia (65,3%). Najczęściej występującą funkcjonalnością jest prezentacja katalogów, wyrobów, zapewnienie ochrony danych osobowych, a także homologacja bezpieczeństwa. Ponadto firmy poprzez stronę internetową informują o wolnych stanowiskach pracy umożliwiając przesyłanie dokumentów aplikacyjnych on-line. Coraz chętniej przedsiębiorcy korzystają z e-administracji, która zapewnia oszczędność czasu. Elektroniczna administracja umożliwia wypełnianie i odsyłanie dokumentów oraz pozwala na bieżące śledzenie zmian w aktach prawnych i przepisach umieszczanych na stronach publicznych.

Coraz powszechniej wykorzystywane w biznesie są media społecznościowe. Przedsiębiorstwa wykorzystują je głównie w celach marketingowych oraz do współpracy z partnerami, korzystając z aplikacji opartych o platformy komunikacyjne do tworzenia, łączenia i wymiany treści on-line z dostawcami, klientami lub wewnątrz przedsiębiorstwa. Serwisy społecznościowe służą pozyskiwaniu opinii klientów, oceny dotyczących usług i produktów.

AgaP

 

 

a.plaskota@mazowszanie.eu 20-6-2015

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Foto: www.pixabay.com

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text