Województwo mazowieckie

Jak jesteś dobrym uczniem, możesz zostać stypendystą
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6 czerwiec-31 lipiec 2015
ilustracja

Tegoroczni maturzyści gorący okres egzaminacyjny mają tuż za sobą. Pozostaje więc cierpliwie czekać, jakie będą tych egzaminów rezultaty. Ci, którzy planują kontynuację nauki na studiach wyższych, najprawdopodobniej już zdecydowali (przynajmniej mniej więcej), co chcą dalej w życiu robić. Natomiast tych zdolnych, których niekoniecznie na dzienne studia stać, ale którzy mimo wszystko się na nie wybierają, warto uświadomić, że w Polsce można się ubiegać o przeznaczone dla studentów stypendia pomostowe.

Stypendia pomostowe, czyli co i dla kogo?

   Program stypendiów pomostowych realizowany jest od 2002 roku. Jest programem pozarządowym, administrowanym przez łódzką Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości. Równocześnie jest on przedsięwzięciem wielu partnerów, wspomagających studentów akademickich uczelni wyższych, ale (o czym później) nie wszystkich.

   W ramach programu funkcjonuje kilka rodzajów stypendiów, o których teraz. Podstawową formą pomocową jest klasyczne stypendium pomostowe, które mogą otrzymać studenci pierwszego roku, którzy dostali się na akademickie studia dzienne. Wysokość przyznawanej dotacji, to stała, wypłacana w ratach kwota 5 tys. zł. A otrzymać ją mogą młodzi mieszkańcy wsi i małych miast (poniżej 20 tys. mieszkańców). Wsparciem obejmowani są zdolni uczniowie z rodzin o niskich dochodach, z rodzin zastępczych i domów dziecka, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, dzieci pracowników byłych PGR. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).

   Dotychczas taka pomoc przydzielona została w liczbie ponad 13.300 stypendiów, a kolejne czekają na tegorocznych absolwentów. Ponadto uzyskanie stypendium pomostowego otwiera drogę do ubiegania się o te, przyznawane na kolejne lata. Czyli?

Stypendia naukowe w konkursie Prymus

   Jeśli Prymus, to wiadomo, że by otrzymać tego typu stypendium, należy się nieźle napracować. Tak, szanowni Czytelnicy, to stypendium otrzymują najlepsi studenci drugiego roku, ale tylko studenci pomostowi i tylko pod warunkiem, że przystąpią do konkursu. Dodajmy tylko, że w łącznie jedenastu edycjach konkursu stypendia te (5 tys. zł wypłacane w 10 ratach) przyznane zostały 3.428 osobom. Fundatorzy zaś, czyli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i Narodowy Bank Polski przeznaczyli na ten cel 14,4 mln zł.

Stypendia naukowe (korporacyjne)

   O przyznaniu takiego stypendium decydują (to już ustalmy definitywnie) bardzo dobre wyniki w nauce. Jednak jego wysokość różni się w zależności od kierunków, jakie studiujemy. Program Stypendiów Korporacyjnych realizowany jest bowiem obecnie w formie 5 konkursów i posiada wielu partnerów. Na największe stypendium, bo w wysokości 10 tys. zł. mogą liczyć studenci kierunków humanistycznych. W dotychczasowych 8 edycjach ufundowano w jego ramach 896 stypendiów dla studentów trzeciego i czwartego roku oraz pierwszego roku studiów II stopnia. Łączna ich wartość to 4,1 mln zł. A partnerzy w tym przypadku to: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Fundacja Orange, Fundacja PZU i Fundacja BGŻ, przy współpracy Centrum im. prof. B. Geremka.

Dla tych, co chcą studiować za granicą

   Do otrzymania kolejnego rodzaju wsparcia mogą pretendować osoby, które chcą studiować za granicą i które dostały się na zagraniczne studia w ramach programu Erasmus. Cały czas jednak mowa o studentach pomostowych. Program Studiuj za Granicą (bo taką właśnie nosi nazwę) jest finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, a dotychczas skorzystało z niego 153 studentów. Oni to, dzięki wsparciu, przez semestr bądź rok studiowali poza granicami Polski, m.in. we Włoszech, w Portugalii, Norwegii czy Wielkiej Brytanii.

Stypendia językowe

   Przeznaczone dla tych, których średnia na studiach nie może być niższa niż 4,0. Ubiegać się o nie mogą studenci drugiego, trzeciego i czwartego roku studiów stacjonarnych I stopnia oraz pierwszego roku studiów drugiego stopnia. A stypendium przyznawane jest w formie rocznego kursu języka angielskiego zakończonego egzaminem FCE lub CAE bądź innym na równorzędnym poziomie. Dotychczas, w sześciu edycjach Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności przeznaczyła na ten cel 680 tys. zł, wysyłając na kurs 249 osób.

Wakacyjny staż w Stanach

   Program Polsko-Amerykańska Inicjatywa Stażowa (Polish-American Internship Initiative) daje możliwość ubiegania się o płatny 2-3 miesięczny staż w amerykańskich firmach. Dodatkowo studenci otrzymują dofinansowanie kosztów przelotu i pomoc w uzyskaniu wizy. Obok studentów pomostowych o staż w Stanach ubiegać się mogą uczestnicy programu „PROJEKTOR-wolontariat studencki”. Warunki? Program skierowany jest do studentów stacjonarnych kierunków technicznych, dobrze władających językiem angielskim. Dotychczas z możliwości odbycia stażu w Ameryce skorzystało 73 studentów.

I ostatnie… dla doktorantów

   I znów o stypendium doktoranckie mogą się ubiegać stypendyści pomostowi. Fundatorzy, czyli Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Fundacja Narodowego Banku Polskiego przyznali łącznie 78 tego typu stypendiów, z tym, że w stosunku 70/8. Pierwsza przeznaczyła na ten cel ponad 1,2 mln zł, druga 200 tys. PAFW przyznaje stypendia w wysokości 18 tys. zł, Fundacja NBP – 25 tys. zł. Ale umówmy się, z tej pomocy korzystają już tylko najlepsi.

Podsumujmy króciutko

   Trzeba przyznać, że sumy robią wrażenie prawda? Patrząc jednak na to z perspektywy jednostki, czy 5 tys. zł (czyli ta podstawa) to dużo, czy mało? Biorąc pod uwagę koszt miesięcznego utrzymania, dajmy na to w Warszawie, pewnie nie za wiele? Ale może pytanie powinno brzmieć, czy lepiej mieć te 5 tys., czy ich nie mieć? Pewne jest jedno. Stypendia te nie są dla wszystkich, a tylko dla tych, którzy chcą się uczyć i wychodzi im to bardzo dobrze. Myślę też, a właściwie to wiem na pewno, że nauka otwiera również wiele innych drzwi, być może i tych z innymi źródłami jej dofinansowań? W przypadku tych powyższych trzeba pamiętać o jednym, to pomostowe, dla studentów pierwszego roku jest przepustką do kolejnych. Dlatego Ci naprawdę zdolni muszą pomyśleć o nich już teraz. By dowiedzieć się wielu szczegółów na ten temat, należy zajrzeć na stronę http://www.stypendia-pomostowe.pl. Tam również znajdują się wszelkie kontakty do osób, które mogą pokierować, co zrobić, by stypendium pomostowe uzyskać.

Anna Piórkowska

Anna Piórkowska 6-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text