Województwo mazowieckie

Instrumenty zwrotne i dotacje w perspektywie 2014-2020
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 15 marzec 2015-25 marzec 2016
ilustracja

Instrumenty zwrotne to ogólna nazwa różnych, preferencyjnych sposobów wsparcia przedsiębiorców ze środków europejskich. Należą do nich m.in. poręczenia i gwarancje kredytowe, pożyczki, mikropożyczki, połączenie dotacji z kredytem itp. Wszystkie mają jednak podstawową cechę wspólną - beneficjent musi otrzymane wsparcie zwrócić, a dzięki temu pieniądze trafiają znów do puli i mogą pomóc kolejnej firmie.

Dotychczas instrumenty zwrotne nie były aktywnie promowane, jednak od ok. dwóch lat coraz więcej mówi się na ten temat. Ciągle jednak znajomość zagadnienia i świadomość przedsiębiorców sa zbyt niskie. Mało firm je rozpoznaje albo myli z komercyjnymi ofertami. Tymczasem na instrumenty zwrotne położony zostanie znaczny nacisk w nowej perspektywie finansowej dla środków unijnych 2014-2020. Fundusze Europejskie po roku 2013 zakładają bowiem dużą koncentracje właśnie na tej formie wsparcia.

Instrumenty zwrotne przewidziane zostały także jako jedna z dwóch form wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Program ma umożliwić skuteczne przekształcanie pomysłów w innowacyjne produkty, usługi i technologie, do czego nawiązuje hasło przewodnie programu: wsparcie projektów od pomysłu do rynku. W PO IR finansowany będzie cały proces powstawania innowacji lub jego wybrane elementy - od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie wyników badań w działalności gospodarczej. Razem z obowiązkowym wkładem krajowym, przewidziana alokacja na PO IR to blisko 10,2 mld euro. Z tych środków skorzystają przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu. Wsparcie skoncentrowane zostanie w obszarach tzw. inteligentnych specjalizacji, czyli w wybranych dziedzinach nauki i gospodarki, stanowiących potencjał rozwojowy kraju i regionów. W tym zakresie przewidziane zostały dwie formy wsparcia dla beneficjentów – dotacje i instrumenty zwrotne. Finansowanie badań naukowych i rozwoju innowacji będzie odbywać się z wykorzystaniem dotacji, ze względu na duże ryzyko związane z realizacją tego typu przedsięwzięć. Sama komercjalizacja jest obciążona natomiast już niższym ryzykiem, stąd też w tym obszarze w większym stopniu wykorzystane zostaną instrumenty zwrotne.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 15-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text