Województwo mazowieckie

Innowacyjne Mazowsze
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 marzec 2015-31 grudzień 2020
ilustracja

Badania, nowe rozwiązania, start-upy, spin-offy, rozpowszechnianie nowych technologii – to dziś podstawa rozwoju światowej gospodarki. Na to stawia też województwo mazowieckie. Bazując na swoich najsilniejszych branżach, wytycza kierunki rozwoju swojej gospodarki. Firmy i instytucje mogą czerpać z najnowszego dokumentu – Regionalnej Strategii Innowacji.

W ubiegłym roku została zaktualizowana strategia rozwoju Mazowsza. Teraz radni województwa przyjęli dodatkowy dokument – Regionalną Strategię Innowacji (RIS). Wyznacza ona nie tylko obszary, które wymagają zwiększenia działań, ale przede wszystkim wskazuje tzw. inteligentne specjalizacje – czyli wydobywa z potencjału Mazowsza to, co może stać się jego największą siłą.

Innowacje to brzmi dumnie
W pewnym momencie w powszechnej opinii nowe rozwiązania przestały być po prostu nowymi, a stały się innowacyjnymi. Nie warto bezrefleksyjnie wpadać w pułapkę nowych określeń, choć faktycznie pojęcie innowacyjności jest dość obszerne. Przede wszystkim ma to być sposób myślenia  o firmie czy instytucji – w tym o sposobie zarządzania nią, rezultatach planowanych inwestycji. 

Jeśli mówimy o rozwoju regionu czy firm, patrzymy na innowacyjność przez pryzmat gospodarki. Innowacyjne mogą być więc efekty prac badawczo-rozwojowych (B+R), ale też zakup gotowych rozwiązań – licencji, patentów itp., oraz zakup gotowych produktów – nowoczesnych maszyn i urządzeń. Nie można oczekiwać, że każda firma będzie wprowadzać rozwiązania nowe na skalę światową. Oczywiście byłoby idealnie, gdyby większość wyników prac badawczych dało się w sposób łatwy wykorzystać w biznesie. Czasem jednak trzeba poprzestać na produktach czy patentach, które innowacyjne są z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa czy terenu. 

Spis lektur obowiązkowych
Jest rzeczą zrozumiałą, że osoby ubiegające się o unijne dofinansowanie myślą przede wszystkim o rozwoju swojej firmy czy instytucji. Unijne wsparcie to nie prezenty, to dotacje, które mają zaprocentować pewnymi, określonymi zmianami. Ukierunkowują więc rozwój np. firm 
czy ośrodków naukowych tak, by stawał się on częścią rozwoju całego regionu, a przez to całego kraju.

Komisja Europejska wskazała konkretne cele, jakie chce osiągnąć, wspierając finansowo kraje lub poszczególne regiony. Z poziomu województwa można sięgać po środki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Aby wiedzieć, na co można uzyskać dotację, warto znać zarówno dokument opisujący ten program, jak i jego tzw. uszczegółowienie (do każdego RPO powstaje szczegółowy opis programu z detalami dotyczącymi priorytetów, działań i ze wskazówkami, co konkretnie może uzyskać dotację). Równie ważnym dokumentem jest właśnie Regionalna Strategia Innowacji z jej wytycznymi. 

Czy specjalizacje mogą być inteligentne?
Inteligentne specjalizacje to nie konkretne produkty czy przedsięwzięcia, ale całe obszary tematyczne, których szczególnie będą dotyczyć działania wspierające innowacyjność.

Mazowsze znane jest z produkcji owoców i warzyw, przetwórstwa mlecznego oraz mięsnego. Stąd zrozumiałe, że wśród inteligentnych specjalizacji pojawiła się bezpieczna żywność. Aby produkty spożywcze z Mazowsza były konkurencyjne na skalę europejską czy nawet światową, muszą być wysokiej jakości. Ich produkcja powinna odbywać się z zachowaniem idei zrównoważonego rozwoju – bezpiecznej zarówno dla końcowego odbiorcy, jak i dla środowiska w całym procesie jej powstawania i dystrybuowania. Potencjał Mazowsza tkwi nie tylko w licznych firmach rolno-spożywczych, ale też w zapleczu naukowym (m.in. SGGW, Centrum Nowych Technologii „Ochota”). Dlatego dla rozwoju regionu ważny jest odpowiedni rozwój tego sektora. Warto więc wspierać np. automatyzację oraz nowoczesny sposób monitorowania produkcji i pakowania żywności.

Kolejnym ważnym obszarem są inteligentne systemy zarządzania – takie, które przynoszą efektywność surowcową i energetyczną, a jednocześnie poprawiają jakość życia. Na Mazowszu swoje siedziby ma ok. 700 tys. krajowych firm. Ważne jest więc znajdowanie odpowiednich  rozwiązań infrastrukturalnych (np. w sektorze energetycznym, IT), bezpieczeństwa i monitoringu oraz zachowanie efektywności surowcowej i energetycznej (m.in. magazynowanie energii).

Mazowsze to też ogromny rynek usług skupionych głównie wokół instytucji finansowych, centrów logistycznych i jednostek naukowych. Są one skoncentrowane głównie w Warszawie i najbliższych okolicach. Wyzwaniem jest z jednej strony utrzymanie tej wysokiej pozycji Warszawy (w kontekście innych miast w kraju), a jednocześnie zwiększenie rynku usług w pozostałych częściach województwa. Stąd akcent kładziony na nowoczesne usługi dla biznesu. To w tym obszarze powinny pojawiać się coraz to nowsze rozwiązania – od wsparcia w procesie kształcenia po usprawnianie sieci usług.

Województwo mazowieckie z uwagi na dużą liczbę mieszkańców (ponad 5 mln osób) musi sprostać zadaniom tak podstawowym jak edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo pracy, możliwości spędzania wolnego czasu. Dlatego należy stawiać na programy kształcenia stymulujące kreatywność oraz przedsiębiorczość (szczególnie w branży IT, usług B+R). Poza tym ważne są inwestycje w ochronę zdrowia – nowoczesne technologie i rozwiązania medyczne typu telemedycyna, zaawansowana farmacja (sektor chemiczny i biotechnologia to mocne strony Mazowsza). Ważne jest również zapewnienie bezpieczeństwa – w tym nakłady na systemy wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego. Nowe rozwiązania powinny też wspierać rynek pracy. W dobie rozwoju sektora IT będzie to m.in. wzrost wykorzystania telepracy czy zwiększenie dostępności usług np. przez Internet.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 16-3-2015

Na podstawie: www.ris.mazovia.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text