Województwo mazowieckie

Gmina Stanisławów otrzymała dotację unijną na oczyszczalnię i kanalizację
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 maj 2015-31 maj 2016
ilustracja

To inwestycja, która miała kosztować 12 mln zł, ale dzięki unijnej dotacji w gminnym budżecie pojawią się oszczędności. Władze Stanisławowa zainwestowały w projekt, dzięki któremu powstała oczyszczalnia w Retkowie i system kanalizacji w Stanisławowie i Małym Stanisławowie. Gmina zdobyła również dotację unijną na ten cel. Oprócz budowy oczyszczalni wykonano też kolektor i kolejne zlewnie. To znacząca zmiana dla środowiska, a przez to m.in. dla mieszkańców.

Gospodarka ściekowa w gminie wymagała zdecydowanych zmian. Zwłaszcza, że te tereny miały jeden z najniższych wskaźników infrastruktury sanitarnej w województwie. To, co zostawało po deszczu, wlewało się do otwartych rowów. Natomiast ścieki sanitarne trafiały do co prawda szczelnych zbiorników, ale jednak bezodpływowych – musiały je więc odbierać lokalne oczyszczalnie ścieków. Mimo to istniały w gospodarstwach domowych szamba, które nie były szczelne. Niestety, znaczna część ścieków, bez oczyszczania trafiała do rowów, rzek i do ziemi, czyli zanieczyszczała najbliższe otoczenie.

Paradoksem rozwojowym była dysproporcja – gmina miała pełne zwodociągowanie, a jednocześnie brakowało rozwiniętego systemu kanalizacyjnego i możliwości oczyszczania ścieków. Duża liczba (ponad tysiąc) działek rekreacyjnych i niegasnące zainteresowanie nabywaniem gruntów na terenie gminy to kolejny powód do uregulowania gospodarki ściekowej.

Władze Stanisławowa zainwestowały więc w projekt, dzięki któremu w Retkowie powstała oczyszczalnia „Centralna”. Kanalizacja sanitarna została w pierwszym etapie zrealizowana w miejscowościach Mały Stanisławów i Stanisławów – tu wzdłuż ulic: Młynarska, Senatorska od ul. Rynek do ul. Młynarskiej, Siedlecka, Lubelska od ul. Rynek do kanału, Strażacka, Ceglana od ul. Rynek do kanału, Rynek, Kościelna, Radzymińska, Warszawska, Szkolna od ul. Kościelnej do ul. Armii Krajowej, Polna od PBDiM do ul. Wołomińskiej, Armii Krajowej od ul. Szkolnej do ul. Lipowej, Lipowa.

Wybudowana sieć kanalizacyjna ma ponad 7 km, a jej przykanaliki – dodatkowe 5,6 km (łącznie cała instalacja sanitarna 12,7 km). Łącznie z powstałej infrastruktury wodno-kanalizacyjnej korzysta 879 mieszkańców gminy. Do oczyszczalni ścieków we wsi Retków oprócz ścieków przemysłowych i komunalnych będą dowożone beczkowozami również ścieki z obszaru gminy nieobjętego kanalizacją. Wybudowane zostały dwie zlewnie grawitacyjne i trzy przepompownie strefowe. Sama oczyszczalnia działa w sposób mechaniczno-biologiczny, a na jej układ technologiczny składa się m.in. sitopiaskownik, komora beztlenowa oraz reaktor biologiczny.

Poza tym w ramach tej inwestycji powstała sieć wodociągowa, która zaopatruje w wodę tereny pod przyszłe budownictwo jednorodzinne, usługowe i przemysłowe. Nowy system kanalizacyjny pozwoli odprowadzać ścieki komunalne w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami i standardami dotyczącymi ochrony środowiska. Poprawi się więc stan okolicznych wód.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 18-5-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text