Województwo mazowieckie

Głos seniorów
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 31 marzec 2015-31 marzec 2016
ilustracja

W gminie Szydłowiec mieszka ponad 3300 osób w tzw. wieku poprodukcyjnym*. Część z nich nie jest już aktywna zawodowo, ale ma potrzebę uczestniczenia w życiu lokalnym. Z myślą o takich osobach została powołana Szydłowiecka Rada Seniorów, która będzie m.in. opiniować projekty uchwał i innych dokumentów prawnych dotyczących seniorów. 

Burmistrz Artur Ludew przedłożył radzie miejskiej projekty uchwały w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów. Chodziło o to, by komunikacja między samorządem a starszymi mieszkańcami Szydłowca przebiegała sprawnie. W końcu w kwestiach dotyczących usprawnień życia osób starszych oni sami najlepiej wiedzą, czego potrzebują. Podczas ostatniej sesji radni jednogłośnie przyjęli ten projekt.

Skład rady nie jest jeszcze znany – burmistrz wskaże jej członków po konsultacjach z działającymi na terenie gminy organizacjami zrzeszającymi seniorów.

Szydłowiecka Rada Seniorów ma m.in. opiniować dokumenty dotyczące seniorów, które będą podejmowane przez burmistrza, radę lub jednostki pomocnicze gminy. Jej zadaniem będzie też aktywizowanie starszych mieszkańców do większego uczestniczenia w lokalnym życiu publicznym.
Charakter rady będzie w dużej mierze konsultacyjny i doradczy, ale ma ona też możliwości wychodzenia z inicjatywami zmian w gminnych regulacjach.

* Dane GUS za 2013 r. wg klasyfikacji urzędu (http://stat.gov.pl/bdl).

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 31-3-2015
ikonka jak dojechać

Na podstawie: www.szydlowiec.pl, http://stat.gov.pl/bdl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text