Województwo mazowieckie

Fundusz pożyczkowy dla Pań
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 25 maj-31 grudzień 2015
ilustracja

Przedsiębiorcze Panie maja możliwość pozyskania środków na swój biznes w ramach specjalnie przygotowanego Funduszu Pożyczkowego dla Pań. Do końca roku nabór prowadzi Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

O taką formę wsparcia mogą się ubiegać kobiety zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są lub zamierzają zostać przedsiębiorcami wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Pożyczka nie może zostać udzielona kobiecie zamierzającej podjąć lub wykonującej działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej. Możliwe jest tylko jednokrotne uzyskanie pomocy finansowej w formie Pożyczki ze środków Funduszu Pożyczkowego dla kobiet.

Zakres terytorialny Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet ma charakter pilotażowy. Pożyczki  mogą być udzielane jedynie na realizację Przedsięwzięć zlokalizowanych na obszarze wybranych powiatów.

Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet jest uruchamiany w 8 województwach w każdym po 6 powiatów charakteryzujących się stosunkowo wysoką stopą bezrobocia ogółem lub stosunkowo wysokim udziałem bezrobotnych kobiet.

Na Mazowszu z takiej formy wsparcia mogą skorzystać panie z powiatów szydłowieckiego, radomskiego, przysuskiego, makowieckiego, sierpeckiego i gostynińskiego.

Jakie zadanie można sfinansować w ramach pożyczki?

Przedsięwzięcia, których celem jest uruchomienie działalności gospodarczej przez podmiot, który nie prowadzi jeszcze sprzedaży produktów lub usług i nie generuje zysków oraz rozwój działalności gospodarczej.

Rodzaje wydatków kwalifikujących się do współfinansowania ze środków Pożyczki

Wydatki niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej, poniesione w okresie realizacji Przedsięwzięcia na pokrycie ceny nabycia albo kosztu wytworzenia środków trwałych, z wyłączeniem nieruchomości, zakup usług, z wyłączeniem usług doradczych, zakup wartości niematerialnych i prawnych, adaptację obiektów biurowych, produkcyjnych, usługowych lub handlowych, zakup materiałów i wyposażenia

Do wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką nie zalicza się wydatków na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania przedsiębiorcy, w tym zobowiązań publicznoprawnych.

Limity kwot Pożyczki

Wielkość Pożyczki nie może przekroczyć 95% wydatków kwalifikujących się do objęcia Pożyczką.

Kwota Pożyczki nie może być niższa niż 20 000 zł i nie może przekroczyć 40 000 zł.

Przedsiębiorca może uzyskać Pożyczkę tylko raz w okresie realizacji projektu – Fundusz Pożyczkowy dla Kobiet.

Oprocentowanie Pożyczki

Oprocentowanie Pożyczki  jest stałe i wynosi 2% w stosunku rocznym.

Karencja w spłacie Pożyczki

Przedsiębiorca ma prawo do zawieszenia spłaty kapitału i odsetek. 

Karencja w spłacie Pożyczki nie może przekraczać jednego roku od dnia zakończenia Przedsięwzięcia objętego pożyczką. Karencja może zostać ustalona jedynie w okresie od zakończenia realizacji Przedsięwzięcia do rozpoczęcia spłaty Pożyczki.

W okresie karencji odsetki nie są kapitalizowane.

Okres realizacji Przedsięwzięcia oraz okres spłaty Pożyczki

Pożyczka jest udzielana na okres nieprzekraczający 5 lat, przy czym okres realizacji Przedsięwzięcia objętego Pożyczką nie może przekroczyć 12 miesięcy od dnia następnego po dniu zawarcia Umowy pożyczki. Okres, na który udzielana jest Pożyczka obejmuje okres realizacji Przedsięwzięcia, ewentualną  karencję w spłacie Pożyczki oraz cały okres spłaty.

Sposób przygotowania i składania Wniosków o udzielenie pożyczki 

Wnioskodawca wypełnia Wniosek o udzielenie pożyczki w aplikacji Generator Wniosków właściwej dla Funduszu Pożyczkowego dla Kobiet udostępnionej na stronie internetowej.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 21-5-2015

wiecej informacji na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości www.parp.gov.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text