Województwo mazowieckie

Fundacja „Fundusz Granowy dla Płocka” uruchomiła nowy konkurs
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 kwiecień-30 czerwiec 2015
ilustracja

Fundacja „Fundusz Granowy dla Płocka” uruchomiła konkurs „Wakacje w Płocku na wesoło”. To już czwarta edycja tego wydarzenia w Płocku. Chętni mogą zgłaszać się do 27 kwietnia 2015 roku. 

Dla kogo?

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych lub innych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego (definiowaną według Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r.), których siedziba lub przedstawicielstwo jest w Płocku.

Składajcie projekty

Wszystkich tych, którzy mają pomysł dla dzieci na ich aktywne spędzanie czasu wolnego od nauki, fundacja zaprasza do składania swoich projektów. Wymogiem jest, aby były one zorganizowane na miejscu i oczywiście, aby były interesujące dla najmłodszych. Ważny jest także element edukacji, który ma przyczyniać się do rozwoju dzieci. Na pomysłodawców czeka dofinansowanie nawet w kwocie 15 tysięcy złotych. Do rozdysponowania jest 60 tysięcy złotych. Pierwsza edycja tego konkursu miała miejsce w 2012 roku. Wszystko dlatego, że dzieci pozostające na wakacjach w domu miały mało zorganizowanych atrakcji. Do dziś zostało zrealizowanych 17 projektów.

Cel projektu musi być związany z celami fundacji między innymi: podniesienie wykształcenia płocczan, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu mieszkańców Płocka, zwiększenie bezpieczeństwa publicznego, rozwój kultury i sztuki, upowszechnienie kultury fizycznej i sportu, prowadzenie działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

W regulaminie czytamy, iż finansowane działania mogą obejmować między innymi: organizację warsztatów, szkoleń, organizację wystaw, przeglądów, koncertów, spotkań, konkursów, zajęć kulturalnych i sportowych.

Więcej informacji

Więcej informacji oraz niezbędne formularze znajdują się na stronie fundacji www.funduszgrantowy.plock.eu. Wnioski można składać bezpośrednio w biurze fundacji, ul. Misjonarska 22 pok. 32 lub drogą pocztową. Wyniki poznamy 8 czerwca 2015 roku.

O Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” powstała w 2005 roku. Kapitał założycielski fundacji wyniósł 1000000 złotych. Miasto przekazało 600000 złotych , Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 300000 złotych, Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o. 100000 złotych. Historia fundacji ma swój początek w październiku 2002 roku, czyli w momencie podpisania listu intencyjnego dotyczącego założenia „Forum dla Płocka”. Jego celem było połączenie biznesu, organizacji społecznych i samorządu do wspólnej pracy nad oceną i aktualizacją „Strategii Rozwoju Miasta Płocka do 2012”. Misją fundacji jest poprawa jakości życia osób mieszkających w Płocku. We władzach fundacji znajdują się przedstawiciele jej fundatorów, czyli Urzędu Miasta Płocka, Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. oraz Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o.

Joanna Gruchała - Kominek 7-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text