Województwo mazowieckie

Firma przyjazna rodzinie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

W czasie gali konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny”, odbywającej się w Pałacu Prezydenckim 3 lutego br., Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z małżonką uhonorowali firmy przyjazne rodzinie, czyli takie, których pracownicy bez żadnych przeszkód mogą godzić życie zawodowe z rodzinnym.

CEL KONKURSU

Celem konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” jest promowanie prorodzinnych praktyk wśród pracodawców oraz przyjaznych warunków pracy, szczególnie dla młodych rodziców oraz rodzin wielodzietnych. Konkurs jest organizowany przez Kancelarię Prezydenta RP, we współpracy z organizacjami pracodawców, i skierowany do firm oraz instytucji – zarówno państwowych, jak i prywatnych.

KRYTERIA

W tegorocznej edycji do konkursu przystąpiło ponad 100 pracodawców. Kapituła Konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” oceniała przede wszystkim dobrą wolę pracodawcy do podjęcia działań, które umożliwiłyby pracownikowi godzenie zawodowych i rodzinnych obowiązków, poprzez wypracowanie systemu elastycznego czasu pracy oraz form zdalnego wykonywania obowiązków zawodowych (np. e-praca), właściwą organizację czasu pracy oraz czasu wolnego (w tym dysponowanie urlopami wypoczynkowymi, macierzyńskimi czy wychowawczymi). Ponadto uwzględniano, czy pracodawca oferuje wsparcie materialne dla pracujących rodziców oraz pomoc w zorganizowaniu opieki nad dzieckiem.

JAK POMAGAĆ?

 Aż 96% pracodawców biorących udział w konkursie zapewniało elastyczny oraz indywidualny rozkład czasu pracy dla pracowników wychowujących małe dzieci. Równie dużo, bo 94%, deklarowało gotowość do ułatwiania swoim podwładnym powrotu do pracy po długiej przerwie związanej z rodzicielstwem. Natomiast 88% zapewniało, że docenia istotne w życiu rodzinnym wydarzenia i odpowiednio je wspiera, np. w formie dofinansowania (m.in.: z okazji zawarcia związku małżeńskiego, narodzin dziecka, rozpoczęcia nauki przez dziecko, Dnia Dziecka itp.). Z kolei około 51% pracodawców, aby ułatwić opiekę pracownikom nad dziećmi, zorganizowało odpowiednią przestrzeń w miejscu pracy dla rodziców z dziećmi, a 26% stworzyło specjalne miejsca pracy umożliwiające jednoczesną opieką nad dzieckiem. Warto dodać, iż 25% firm deklaruje pomoc finansową w zakresie opłat za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu bądź placówce o podobnym charakterze, a także opłacenia niani. Jedna piąta pracodawców zapewnia dzieciom swoich pracowników opiekę w przyzakładowych żłobkach, przedszkolach lub klubach malucha.

Takie rozwiązania wciąż wydają się dość nowatorskie, zwłaszcza w obliczu kłopotów, z jakimi borykają się młodzi rodzice na rynku pracy.
Musiałam zrezygnować z szybkiego powrotu do pracy i pójść na urlop wychowawczy, bo w żaden sposób nie mogłam zapewnić opieki dla niemowlaka. Mój ówczesny pracodawca nie był zainteresowany elastycznym czasem pracy, zresztą trudno mówić o godzeniu pracy z opieką nad małym dzieckiem, gdy firma pracuje w systemie czterobrygadowym oraz na trzy zmiany. W dodatku jeszcze sporo czasu zajmował mi sam dojazd do pracy – żali się pani Monika, mieszkanka Radomia, mama dwójki maluchów.

LAUREACI

Kapituła konkursu „Dobry Klimat dla Rodziny” nagrodziła tych pracodawców, którzy promują jak najlepsze rozwiązania, ułatwiające pracownikom godzenie pracy zawodowej z wychowywaniem dzieci. W tym roku Prezydent PR wraz z małżonką wyróżnili następujące firmy: 

VERMICULITE POLAND  (w kategorii firm zatrudniających do 49 pracowników)

WESSLING Polska sp. z o.o. (w kategorii firm o liczbie pracowników 50–249)

LINK4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A oraz NUTRICIA (obie w kategorii dużych firm, zatrudniających powyżej 250 pracowników.

BĘDZIE LEPIEJ

Jak zauważył Prezydent PR Bronisław Komorowski: Mamy coraz lepszy klimat dla rodziny, co nie znaczy, że nie może być on jeszcze lepszy. I o to będziemy zabiegali.

Ponadto Prezydent podziękował wszystkim pracodawcom, którzy współtworzą przyjazne warunki pracy oraz zapewniają poczucie bezpieczeństwa wielu polskim rodzinom. Na potrzebę godzenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi, tak ważną i trudną do zaspokojenia w dzisiejszych czasach, zwróciła uwagę Anna Komorowska: To, żeby mamy nie miały dylematów, jak pogodzić swoje role zawodowe (…) z bardzo piękną funkcją rodzicielską, macierzyńską (…) jest dużym wyzwaniem dla pracodawców.

Należy więc mieć nadzieję, iż o dobry klimat dla polskich rodzin będzie dbało coraz więcej przedsiębiorstw, firm oraz instytucji, zarówno z sektora prywatnego, jak i państwowego. Promocja dobrych praktyk w zakresie zatrudnienia przyjaznego rodzinie umożliwi bowiem godzenie kwestii biznesowych i obowiązków zawodowych z życiem rodzinnym. Z pewnością jest to możliwe przy dobrej woli z obu stron.

Monika Cąpała-Sładek

 

 

 

Monika Cąpała - Sładek 17-2-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text