Województwo mazowieckie

Fińskie inspiracje w Siedlcach
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 6 marzec-31 maj 2015
  • ikonka Siedlce Sokołowska 161
ilustracja

Projekt realizowany pod hasłem Absolwenci kapitałem uczelni wpisuje się w ideę kształcenia przez całe życie. Wykorzystanie fińskich doświadczeń w dziedzinie edukacji i innowacyjności powoli staje się kluczem do budowy strategii rozwoju uczelni. Taki model wprowadziła właśnie Collegium Mazovia Innowacyjna Szkoła Wyższa w Siedlcach.

IdeAGORA jest próbą odpowiedzi na najnowsze wyzwania szkolnictwa wyższego. Z jednej strony obserwujemy deprecjację studiów, spadek jakości wyższego kształcenia oraz rosnące bezrobocie wśród absolwentów. Z drugiej strony, stale rośnie znaczenie i wartość wiedzy. Ten pozorny paradoks wynika z faktu, że wiedza zdobywana podczas studiów jest coraz mniej ceniona przez pracodawców. Dlaczego? Bo przegrywa z czasem.

Dość powszechnie uważa sie, że wiedza specjalistyczna dezaktualizuje się co 4 – 5 lat. W praktyce oznacza to, że student pierwszego roku uczy się czegoś, co gdy skończy studia, będzie mu już mało przydatne. Tymczasem przepisy nakazują uczelniom trwanie przy programach kształcenia podczas całych studiów.

Kształcenie studentów powinno być dostosowane do wymogów rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorców. To oczywiste stwierdzenie nie znajduje jednak równie oczywistego rozwiązania. W Polsce ciągle nie istnieją mechanizmy instytucjonalne umożliwiające faktyczny przepływ wiedzy od przedsiębiorstw do uczelni. Na dzisiejsze potrzeby przedsiębiorców uczelnie są w stanie odpowiedzieć najszybciej za 5 – 7 lat. A to zdecydowanie za późno.

Projekt ideAGORA jest pomysłem na przezwyciężenie współczesnych ograniczeń kształcenia studentów. Jego istotą jest spojrzenie na studenta jako partnera w perspektywie przyszłości, bez ograniczania się tylko do okresu studiów.

Czy jest to możliwe? To pokaże przyszłość. Model teoretyczny został wysoko oceniony przez ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt "IdeAGORA  Absolwenci kapitałem Uczelni" jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy. W projekcie weźmie udział 40 studentów, 100 absolwentów i 41 przedstawicieli kadry dydaktycznej Collegium Mazovia.


Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 6-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text