Województwo mazowieckie

Euro na powrót do pracy
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 11 maj-31 październik 2015
ilustracja

Odbyło się pierwsze posiedzenie komitetu monitorującego RPO WM 2014-2020. Co to oznacza dla Mazowszan? Że już rozpoczęły się szczegółowe prace nad pierwszymi naborami wniosków o dofinansowanie unijne. Mazowsze startuje z pomocą dla bezrobotnych.

Już niedługo – bo na przełomie maja i czerwca – bezrobotni z Mazowsza będą mogli liczyć na unijne wsparcie. Dzisiejsze inauguracyjne posiedzenie komitetu monitorującego RPO WM 2014-2020 nie sprowadzało się jedynie do wręczenia jego nowym członkom nominacji. Przede wszystkim przyjęto kryteria wyboru projektów realizowanych w ramach Działania 8.1 Aktywizacja zawodowa realizowana przez PUP. W tym roku do powiatowych urzędów pracy przekazanych zostanie ok. 12,3 mln euro ze 104 mln euro całej alokacji na pozakonkursowe projekty. Wsparcie otrzymają osoby zarejestrowane jako bezrobotne.

– Będzie to szansa dla osób powyżej 30. roku życia na wyjście z impasu. Środki, które kierowane są do powiatowych urzędów pracy w ramach RPO WM, to  tylko jeden z elementów tworzących cały system wsparcia w obszarze rynku pracy. Do osób poniżej 30. roku życia skierowane zostaną działania finansowane z POWER – mówił ostatnio dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie Tomasz Sieradz.

Ustalone dziś kryteria dotyczą zarówno oceny formalnej (np. kiedy można uznać, że wniosek został wypełniony zgodnie z instrukcją i czy został podpisany przez upoważnione do tego osoby), jak i merytorycznej. PUP-y rozpoczną więc nabór wniosków pozakonkursowych.

 – To już jest ten moment, kiedy dyskutowane są kryteria, a po nich już tylko krótka droga do otwartego naboru. Przedmiotem dzisiejszego posiedzenia był rynek pracy, a konkretnie projekty realizowane przez Powiatowe Urzędy Pracy. Chodzi o wsparcie osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli osób długotrwale bezrobotnych, powyżej 50. roku życia, niepełnosprawnych i kobiet – wyjaśniał dziś dyrektor Sieradz.

Komitet tworzą przedstawiciele samorządów, instytucji i organizacji pozarządowych oraz uczelni wyższych. Będą oni na bieżąco obserwować realizację regionalnego programu, ale też będą wnosić uwagi m.in. do kryteriów wyboru rożnego rodzaju projektów. To znaczący wkład w późniejszą ocenę wniosków. – Musi być zapewniona pełna przejrzystość procedur, musi być pełna informacja o sposobie naboru i jego kryteriach, jak i później – o kryteriach i sposobach oceny poszczególnych projektów – podkreślał dziś wręczający nominacje marszałek Adam Struzik. 

Dziś również ustalono harmonogram prac komitetu. Zwłaszcza, że trzeba na bieżąco opracowywać kryteria do nowych, wskazanych już przez zarząd województwa konkursów, które uruchomione zostaną po wakacjach.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 13-5-2015

Na podstawie: www.mazovia.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text