Województwo mazowieckie

Energia wiatru - kosztowna, ale pewna inwestycja
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 28 maj-30 czerwiec 2015
ilustracja

Już w 2011 roku w naszym kraju działało 488 koncesjonowanych elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 1480 MW. W porównaniu z rokiem 2010 zanotowano ich wzrost o 25%, a do roku 2009, aż o 104%. Śmiało można rzec, że energetyka wiatrowa jest najprężniej rozwijającym się źródłem energii odnawialnej.

   Elektrownia wiatrowa wytwarza energie wiatrową, która przy użyciu odpowiednich urządzeń może być przetworzona na energię elektryczną, którą można wykorzystać dla własnego użytku. Elektrownie wiatrowe produkują energię za pomocą specjalnych generatorów w postaci turbin wiatrowych, które są napędzane wiatrem. Energia wytworzona w ten sposób zaliczana jest do ekologicznych, niepowodujących emisji szkodliwych gazów i spalin do atmosfery. Turbiny wiatrowe mogą być budowane na lądzie, a także na wodzie. Większą energie można uzyskać na farmach morskich, których lokalizacja jest mniej uciążliwa dla ludzi, ale przyłączenie jej do sieci jest bardziej skomplikowane.

   Grupa EDP (trzeci co do wielkości operator elektrowni wiatrowych na świecie) w 2014 roku uruchomił kolejną już, piątą farmę wiatrową w Polsce. Powstała ona w województwie mazowieckim, w powiecie radomskim w gminie Iłża. Farma ta składa się z 27 elektrowni wiatrowych, a łączna ich moc wynosi 54 MW. Inwestycja ta wpłynęła na poprawę lokalnej infrastruktury drogowej i energetycznej, obecność farmy przyczynia się do rozwoju aktywności gospodarczej, oraz zapewnia dodatkowe dochody dla właścicieli gruntów, a także dla lokalnego samorządu.

   Pod koniec pierwszego kwartału 2014 roku moc elektrowni wiatrowych zainstalowanych przez EDP Renewable w Polsce wyniosła 374 MW. Firma EDP uruchomiła także fermę wiatrową w Korszach (70 MW), Pawłowie (79,5 MW), Jędrzychowicach koło Zgorzelca (50 MW), a także największą obecnie farmę wiatrową znajdującą się w Margoninie, która składa się z 60 wiatraków o łącznej mocy 120 MW. Energia z niej pozyskiwana pozwala zaspokoić potrzeby 90 tysięcy gospodarstw domowych. Jest to największa inwestycja w Polsce i jedna z większych w Europie. Inwestycje w fermy wiatrowe są jednak bardzo kosztowne. Ferma wiatrowa w Margoninie to równowartość 166 milionów euro, zaś koszt pojedynczego wiatraka to suma 2 milionów euro.

   Krajowy plan działania dla odnawialnych źródeł przewiduje, że moc uruchomionych farm wiatrowych w roku 2020 musi się równać 650 MW. Żeby osiągnąć zakładane plany, konieczna jest budowa corocznie farm wiatrowych o mocy około 500 MW.

Ważna dobra lokalizacja

   Fermy wiatrowe postrzegane są jako inwestycje stabilne i przynoszące dochód. Proces inwestycyjny trwa średnio 4-5 lat, ale może się też wydłużyć z powodu różnych utrudnień formalno-prawnych. Prawidłowy przebieg wszystkich etapów inwestycji ma bardzo duże znaczenie dla powodzenia inwestycji oraz rentowności zamierzonego projektu.

   Najważniejszą kwestią jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Zanim powstanie farma wiatrowa prowadzone są wnikliwe obserwacje terenu i pomiary prędkości wiatru. Energia wiatru zależy przede wszystkim od prędkości wiatru, który słabnie, gdy napotyka na przeszkody takie jak zabudowania, czy drzewa. Między innymi z tego powodu elektrownie wiatrowe buduje się w terenie otwartym, z daleka od zabudowań. Badania dotyczące pomiaru prędkości wiatru przeprowadzamy w dłuższym okresie czasu, średnio trwają one od roku do dwóch. Należy je wykonywać na różnych wysokościach, aby móc wybrać odpowiednią wysokość masztu dla elektrowni. Ze względu na hałas jaki emituje wiatrak, jego odległość od zabudowań musi wynosić co najmniej 500 metrów. Jednym z kluczowych dokumentów niezbędnych do uruchomienia elektrowni jest decyzja środowiskowa wydawana przez wójtów na podstawie raportu o wpływie farmy wiatrowej na środowisko. Raport zawierać powinien także opinię lokalnej społeczności.

Jakie dokumenty?

   Po wyborze odpowiedniej lokalizacji należy wystąpić z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie przewiduje budowy elektrowni wiatrowej w określonym miejscu, konieczne będzie uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy, co może wydłużyć proces inwestycji. Następnym etapem jest uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Musimy w tym celu skompletować szereg dokumentów, takich jak: wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy, plan zabudowy nieruchomości, dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z obiektu, a także ekspertyzy wpływu przyłączonych urządzeń do sieci. Bez warunków przyłączenia nie można uzyskać pozwolenia na budowę, umożliwiającego rozpoczęcie prac.

Sprzedaż prądu

   Kolejnym etapem inwestycji jest zawarcie umów związanych z budową oraz podpisanie umowy przyłączeniowej. W umowie określa się zasady przyłączenia do sieci elektrycznej, wysokość opłat związanych z inwestycją oraz termin przyłączenia. Niezbędne też jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii, którą wydaje Urząd Regulacji Energetyki na okres od 10 do 50 lat. Po wyborze odpowiedniej mocy turbiny (w naszym kraju instalowane są turbiny o mocy od 1,8 MW do 2 MW), trzeba również zapewnić odpowiednie serwisowanie tych urządzeń. Aby sprzedawać wyprodukowaną energię należy podpisać umowę z przedsiębiorstwem energetycznym. Ustawa Prawo Energetyczne nakłada na zakłady energetyczne obowiązek zakupu energii wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, przyłączonych do sieci na terenie ich działania.

   Cały proces budowy farm wiatrowych wymaga dużych inwestycji i niewątpliwie wiele czasu. Jeżeli jednak zostanie poprzedzony wnikliwymi analizami rentowności inwestycji to można liczyć na finansowy sukces.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 29-5-2015

Źródło: Ustawa Prawo energetyczne  z 10 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r. nr 54, poz. 348)

Kluczowe etapy procesu inwestycyjnego budowy farmy wiatrowej, K. Szklarska, „Czysta Energia” 12/ 2011 r.

www.zielonaenergia.eco.pl

Zdjęcia  http://pixabay.com/pl/moc-wiatru-wiatr-744487

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text