Województwo mazowieckie

Energia dla Mazowsza
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10 marzec 2015-11 marzec 2016
ilustracja

Z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na energię elektryczną na Mazowszu. Dlatego w najbliższych latach konieczne jest rozbudowanie oraz unowocześnienie infrastruktury służącej do wytwarzania i przesyłania energii.  Z myślą o bezpieczeństwie energetycznym kraju, we wschodniej części województwa finalizowany jest właśnie projekt budowy linii energetycznej 400kv Miłosna – Siedlce Ujrzanów w ramach połączenia elektroenergetycznego Polska – Litwa.

Projekt elektroenergetyczny Polska – Litwa to łącznie kilkanaście inwestycji realizowanych na terenie całej północno-wschodniej Polski. Projekt polega na modernizacji istniejących, oraz budowie nowych linii i stacji elektroenergetycznych. Poprawi to pewność zasilania i bezpieczeństwo energetyczne wielu milionów polskich gospodarstw domowych.

Nowoczesna infrastruktura energetyczna pozwoli również na połączenie systemów przesyłu energii pomiędzy Polską i Litwą. To również w istotny sposób zwiększy bezpieczeństwo energetyczne obydwu państw. W przypadku awarii lub nagłego wzrostu zapotrzebowania na energię w naszym kraju, możliwe będzie wsparcie z Litwy.

Realizacja tego przedsięwzięcia umożliwi połączenie rynków energii elektrycznej krajów bałtyckich z rynkiem Europy Zachodniej. Dlatego też projekt ten znalazł się na liście priorytetów Komisji Europejskiej, a jego realizacja jest współfinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – Priorytet X „Bezpieczeństwo energetyczne w tym dywersyfikacja źródeł energii”, Działanie 10.1 „Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego.

Jedną z inwestycji w ramach połączenia elektroenergetycznego Polska-Litwa, jest budowa linii 400 kV Miłosna – Siedlce wraz z rozbudową stacji w Ujrzanowie. Projektowany fragment linii Miłosna – Siedlce będzie przebiegać przez 9 mazowieckich gmin: Stanisławów, Jakubów, Kałuszyn, Grębków, Kotuń, Skórzec, Siedlce, Wiśniew i Zbuczyn Poduchowny. Długość tego odcinka wyniesie około 70 km. Niemal w całości będzie to linia jednotorowa. Wysokość słupów na projektowanym odcinku nie przekroczy 60 m.

Drugi etap budowy linii i powstanie stacji Ujrzanów, jest istotne dla bezpieczeństwa energetycznego nie tylko Siedlec, ale i całego Mazowsza. Stacja umożliwi odbiór energii z budowanej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów oraz z połączenia Kozienice – Siedlce. Połączenie Kozienice – Siedlce pracuje dziś na napięciu 110 kV, ale w przyszłości zostanie zmodernizowana do 400 kV.

Korzyści z inwestycji:

Dzięki powstaniu dodatkowej, nowej linii 400 kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów prawdopodobieństwo całkowitego odcięcia zasilania którejkolwiek z gmin na trasie linii znacznie zmaleje. Warto zauważyć, że nawet jeśli uszkodzeniu ulegnie istniejąca linia z Kozienic do Siedlec, to region nadal będzie zasilany nową linią biegnącą ze stacji elektroenergetycznej Miłosna.

Inwestycje elektroenergetyczne są źródłem podatków, które co roku zasilają budżety gmin. Należy przyjąć, iż wyniosą one 2% wartości inwestycji na danym obszarze. W przypadku budowy stacji elektroenergetycznych, teren pod jej budowę zostanie wykupiony przez inwestora. Przychody takie umożliwią sfinansowanie kolejnych inwestycji w gminie i realizację potrzeb lokalnych społeczności.

Budowa nowej linii i stacji jest konieczna wobec zwiększającego się zapotrzebowania na energię. Od 1997 r. zapotrzebowanie na energię wzrosło na Mazowszu o 70% latem i 44% zimą. Dzięki niej region siedlecki będzie zasilany linią 400 kV, a energia będzie doprowadzana bezpośrednio z dwóch różnych źródeł (elektrowni Kozienice oraz stacji Miłosna).

Inwestorem całej budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. PSE jest największym operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług przesyłania energii elektrycznej siecią przesyłową najwyższych napięć 220 kV i 400 kV.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 marca 2015 r.

Radosław Strzaliński

r.strzaliński@mazowszanie.eu

r.strzalinski@mazowszanie.eu 10-3-2015
ikonka jak dojechać

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej:

http://www.energiadlamazowsza.pl/

http://www.pse.pl/index.php

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text