Województwo mazowieckie

Ekonomia dla najmłodszych
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 4 październik 2014
ilustracja

            Imprezę o charakterze edukacyjnym przygotowała dla swoich ucz-niów a tak-że ich rodzin, Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny
w Warszawie, we współpracy z Fundacją Rozwoju Edukacji Ekonomicznej Dzieci oraz Młodzieży "Przez wiedzę do niezależności". Co ważne, szkoła od dłuższego czasu z pomocą fundacji realizuje upowszechnianie wiedzy ekono-micznej wśród dzieci. Poprzez prowadzone lekcje ekonomiczne oraz formy zabawy, uświadamia uczniom rolę pieniądza, jego wartość a tym samym istotę ludzkiej pracy oraz jej wagę w życiu każdego z nas. Poprzez promocję edukacji ekonomicznej wśród najmłodszych, możliwe jest kształtowanie świa-domego i odpowiedzialnego ekonomicznie społeczeństwa w przyszłości. To ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy rynek finansów oraz dóbr
i usług konsumenckich jest na wyciągnięcie ręki, a wszechobecne w naszym życiu reklamy kuszą promocjami. W przypadku dzieci reklama tym silniej oddziałuje na ich świadomość, nierzadko przyjmują ją w bezkrytyczny sposób a pieniądz traktują jak rzecz powszechną, nie zawsze rozumiejąc jego prawdziwą wagę oraz fakt, iż trzeba na niego zarobić.

            Piknik ekonomiczny w przystępnej formie umożliwia dzieciom poznanie zasad rynku ekonomicznego oraz jego produktów (np. kredytów
i promocji). Cel ten realizowano poprzez gry planszowe o tematyce ekono-micznej, konkurs plastyczny oraz gry terenowe (również z udziałem rodzi-ców). Ponadto czytano na głos wszy-stkim uczestnikom bajki ekonomiczne oraz zorganizowano konkurs wiedzy ekono-micznej, w którym trzeba było wykazać się podstawową znajomością matematyki, by obliczyć m.in. zys-kowność lokat. Ciekawa była również lekcja ekonomi dla uczniów klas V i VI, w trakcie której każdy uczestnik posługiwał się cukierkami jako środkiem płatniczym. Dzieci miały za zadanie wymieniać się słodyczami na dwa sposoby: wolnego rynku oraz gospodarki odgórnie sterowanej. Jak się okazało dzieci szybko poznały zasady gry, dokonywały transakcji a nawet płaciły podatki. W obu przypadkach, część cukierków przeznaczyły na cele dobroczynne, co warto pochwalić.

            Duże zainteresowanie wśród najmłodszych wzbudził teatrzyk o tema-tyce ekonomicznej, którego główną bohaterką była sympatyczna, choć nieco rozrzutna pani ślimak. Swoje zamiłowanie do wystawnego życia na kredyt, przypłaciła olbrzymimi długami a wobec utraty pracy pani ślimak popadła
w jeszcze większe kłopoty, w skutek czego zabrano jej domek. Dla dzieci był to jasny przekaz i poniekąd smutny, bowiem wiązał się z utratą czegoś cennego i dającego poczucie bezpieczeństwa - domu. Na zakończenie pikniku laureatom konkursów wręczono nagrody - gry planszowe oraz książki, oczywiście o tematyce ekonomicznej. Można było przyjść na imprezę całą rodziną, były gry i konkursy dla wszystkich oraz poczęstunek przygotowany przez szkołę (grill, owoce oraz wspomniane cukierki, będące środkiem płatniczym w grze ekonomicznej). Dzieci były bardzo dobrze zor-

Zdjęcie 2: trudne zagadnienia ekonomii w prosty sposób wyjaśniali dzieciom bohaterzy teatrzyku (fot. autor).

-ientowane w tematyce ekonomi, bowiem na pytanie: "Co to jest ekonomia?", odpowiadały rzeczowo: "Ekonomia jest to nauka o pieniądzach i o tym, co można z nimi zrobić" - wyraźnie zadowolona z siebie powiedziała 9-letnia Weronika. Po czym, na pytanie: "Skąd biorą się pieniądze?" odpowiedzi udzielił 4-letni Antoś:"Z mojego portfela", lecz szybko został poprawiony przez koleżankę, która dodała: "Pieniądze trzeba zarobić!".

            Uczmy zatem dzieci świadomego dysponowania pieniędzmi, wpajajmy wartość pracy oraz nauczmy ich oszczędzania. Jeśli od naj-młodszych lat będą miały rozwijaną świadomość ekonomiczną, w przyszłości to zaprocentuje. Z pewnością nie dadzą się tak łatwo namówić na niepot-rzebne wydatki oraz pożyczki, z czym obecnie poważny problem ma niejeden dorosły. Warto o tym pamiętać, szczególnie dziś, kiedy coraz więcej Polaków ma kłopoty ze spłatą długów oraz kredytów.###

Monika Cąpała - Sładek 13-10-2014

Monika Cąpała-Sładek

m.capala@mazowszanie.eu

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text