Województwo mazowieckie

Działaj lokalnie
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 16 czerwiec-10 wrzesień 2015
ilustracja

Działasz w organizacji pozarządowej w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców? Potrafisz skutecznie pozyskiwać finanse z różnorodnych źródeł na swoją działalność? Współpracujesz z różnymi partnerami w swojej społeczności? Chcesz wspierać aktywność mieszkańców i przyznawać dotacje na inicjatywy obywatelskie? Zgłoś się do konkursu Programu „Działaj Lokalnie”. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce czeka na wnioski do 10 września.

Do konkursu na Ośrodki Działaj Lokalnie mogą przystąpić stowarzyszenia oraz fundacje, zainteresowane prowadzeniem lokalnych programów grantowych na obszarze od 4 do kilkunastu gmin z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL.  

Kiedy i jak?

We wrześniu br. spośród nadesłanych zgłoszeń około 10 organizacji (kandydatów na ODL), przejdzie do drugiego etapu rekrutacji. Będzie to spotkanie z zespołem powołanym przez PAFW i ARFP służącemu poznaniu bliżej potencjału organizacji i planu uruchomienia konkursu. W drugim etapie ostatecznie wybranych zostanie 3-5 organizacji, które w listopadzie 2015 przejdą cykl szkoleń poświęconych prowadzeniu lokalnych programów grantowych w ramach „Działaj Lokalnie”. Począwszy od 2016 roku nowe ODL będą corocznie realizowały lokalne konkursy grantowe wspólnie z obecnymi członkami Sieci ODL.  Ponadto w lipcu PAFW i ARFP uruchomią pilotażowo nabór na tzw. Afiliowane ODL.

 Czym są ODL-e?

Ośrodki Działaj Lokalnie, obecnie funkcjonuje 60 w całej Polsce obejmując 585 gmin, z czego 65 na Mazowszu, to wyłaniane w otwartych konkursach stowarzyszenia oraz fundacje organizujące konkursy grantowe dla mniejszych organizacji i grup nieformalnych. Jednocześnie pozyskują dodatkowe fundusze na dotacje lokalne, przekazują pieniądze na realizację nagrodzonych projektów i czuwają nad ich prawidłowym rozliczeniem. Wśród osób będących w składzie komisji grantowych są niezależne autorytety i darczyńcy. Gwarantuje to, że dotacje przyznawane są organizacjom i grupom nieformalnym, które mają pomysł na działania odpowiadające na faktyczne potrzeby mieszkańców. Wspólnym mianownikiem wspieranych inicjatyw jest dobro wspólne oparte na lokalnej aktywności oraz angażowaniu do projektów różnych środowisk i partnerów.

Jakie warunki powinna spełnić moja organizacja, aby móc zostać ODL?

Każda organizacja pozarządowa, która chciałaby dołączyć do Sieci ODL musi wziąć udział w naborze. Podstawowe warunki jakie musi spełnić organizacja ubiegająca się o przyłączenie do Sieci to:

  • działanie w miejscowości liczącej do 50 tys. mieszkańców,
  • umiejętność skutecznego pozyskiwania środków finansowych na swoją działalność,
  • współpraca z różnymi partnerami w swojej społeczności (np.: samorządy, przedsiębiorstwa, organizacje pomocowe, osoby indywidualne),
  • gotowość do: ogłoszenia konkursu grantowego na terenie co najmniej 4 gmin (z wyłączeniem obszarów, na których działają dotychczasowe ODL), wspierania aktywności mieszkańców swojej społeczności, przyznawania dotacji na inicjatywy obywatelskie (organizacja ma statutową możliwość przyznawania dotacji oraz jest gotowa pozyskać wkład finansowy z przeznaczeniem na dotacje).

Ważne jest, aby misja organizacji była zbieżna z celami Programu „Działaj Lokalnie”, dlatego też szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie organizacje działające na rzecz rozwoju lokalnego.

Trzeba pamiętać, że Działaj Lokalnie to program przeznaczony dla organizacji z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców, więc nie może być prowadzony w dużych miastach. Ośrodki Działaj Lokalnie, dzięki stałej obecności w społeczności zapewniają właściwe rozpoznanie rzeczywistych problemów i efektywne rozdysponowanie środków finansowych. Ponadto, na bieżąco pomagają grantobiorcom, którzy wcześniej nie brali udziału w konkursach grantowych. Dzięki nim środki finansowe trafiają do najmniejszych organizacji i grup inicjatywnych.

O „Działaj Lokalnie”

„Działaj Lokalnie” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 r. przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.
Działaj lokalnie” to niezwykłe projekty, pełne wyobraźni, nowych idei, powstające w małych miastach i wsiach. W działania włączają się  obywatele, wspierają je samorządy lokalne, przedsiębiorcy. Zmienia się życie całych społeczności. Poprzez wspieranie projektów obywatelskich, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do  budowania kapitału społecznego. Działania kierowane są przede wszystkim do mieszkańców miejscowości liczących do około 20 tysięcy osób.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 16-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text