Województwo mazowieckie

Czas cyfrowej (r)ewolucji
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 26 marzec 2015-24 marzec 2017
ilustracja

Korzystanie z technologii informacyjnej nie powinno być przywilejem żadnej z grup zawodowych czy społecznych. Winien się nią posługiwać i mieć do niej dostęp każdy człowiek. Rzeczywistość ukazuje, że nie wszyscy w równy sposób ten dostęp posiadają. Nierówny dostęp do technologii informacyjnych i komunikacyjnych prowadzi do powstawania realnych podziałów społecznych. Podziały te mogą skutkować wykluczaniem całych grup poza margines społeczny.

Zniwelować różnice

Przyczyną występowania różnic w społeczeństwie informacyjnym jest ,,podział cyfrowy’’, który może występować na terenie danego kraju między grupami społecznymi, ale również między państwami w zakresie globalnym. To on określa dysproporcję, które daje dostępność Internetu, a jednocześnie tworzenia i wykorzystywania informacji. Niektóre jednostki, grupy społeczne, gospodarstwa domowe, mają możliwość dostępu do dóbr stwarzanych przez nowoczesne technologie, a niektóre są ich zupełnie pozbawione. To realnie wpływa na rozwój cywilizacyjny poszczególnych grup. Przyjrzyjmy się problemowi z bliska O możliwości korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych decydują w szczególności:

- umiejętność i wiedza korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych;

- działalność instytucji lub podmiotów oferujących dostęp do sieci i zasobów informacyjnych;

- dostosowanie do potrzeb odbiorców, rodzaju udostępnianych informacji pod kątem formy i treści;

- posiadanie oprogramowania umożliwiającego wszechstronne korzystanie ze sprzętu zasobów informacyjnych i usług sieciowych;

- wyposażenie w sprzęt pozwalający na korzystanie z dostępu do informacji;

- dostęp do sieci telekomunikacyjnych.

Spełnienie powyższych warunków uzależnione jest od wielu czynników o charakterze społeczno-ekonomicznym, których zróżnicowanie wpływa na możliwość dostępu do Internetu, a mianowicie:

- dochodów;

- poziomu wykształcenia;

- wieku ( w tym wieku zakończenia edukacji );

- miejsca zamieszkania;

- zatrudnienia;

- płci.

   Cyfrowe wykluczenie jest zagrożeniem i  przede wszystkim dotyczy mieszkańców terenów wiejskich. Jedną z głównych przyczyn jest brak odpowiedniej infrastruktury technicznej. Barierą rozwoju sieci telefonicznych na wsi obok małej gęstości zaludnienia jest również przestrzenne rozproszenie potencjalnych użytkowników jak również sytuacja ekonomiczna. W rozwiązywaniu problemu nierówności w społeczeństwie informacyjnym powinny uczestniczyć przede wszystkim:

- instytucje rządowe;

- instytucje samorządowe;

- przedsiębiorcy;

- jak również sami obywatele.

Działania w niwelowaniu wszystkich barier ograniczających dostęp do infrastruktury telekomunikacyjnej, ma na celu zapewnienie taniego i bezpiecznego dostępu do informacji. Szczególnie ważne jest objęcie tymi działaniami grup społecznych, w przypadku których bariery są największe:

- osób o niskich dochodach,

- osób długotrwale bezrobotnych,

- osób 50 +

- zamieszkujących tereny wiejskie,

- osób niepełnosprawnych

- osób starszych

- osób bezdomnych.

Ważnym elementem jest także kształcenie w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych oraz zwiększanie umiejętności efektywnego posługiwania się Internetem w codziennych sprawach zawodowych i osobistych.

Szczególną uwagę należy zwrócić na tworzenie szerokiej i wartościowej oferty treści i usług dostępnych w Internecie między innymi:

- tworzenie serwisów oferujących bardziej użyteczne informacje lub usługi;

- ucyfrowienie usług publicznych;

- poszerzenie, tworzenie nowych produktów i usług z uwzględnieniem zapotrzebowania użytkowników;

- promowanie wśród społeczności rozwoju społeczeństwa informacyjnego opartego

na wiedzy.

Wszystkie te działania winny mieć na celu przekonanie aktualnych, a także przyszłych użytkowników o przydatności rozwiązań internetowych oraz ukształtowania świadomościw zakresie udogodnień jakie niosą metody informatyki. Ludzkość powinna przeciwdziałać powstawaniu kolejnego podziału zwanego digital divide – na tych, którzy korzystają z technologii informacyjnej i na tych, którzy nie mają do niej dostępu. Właściwe jest nawet podejście egocentryczne:  w sieci trzeba zadbać o określone miejsce dla siebie i udowodnić swoją wartość, aby nie zostać z niej wykluczonym.

Tekst: Marcin Mędygrał

red:

Marek Łuszczyna 26-3-2015

Tekst : Marcin Mędygrał

Fot: A.Press/domena publiczna

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text