Województwo mazowieckie

Cyfrowa szkoła, medialne przedszkole
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 21 marzec 2015-31 styczeń 2016
ilustracja

Do końca 2015 roku Urząd m. st. Warszawy przekaże placówkom oświatowym blisko 600 komputerowych zestawów. Sprzęt jest używany, jednak w pełni sprawny i optymalny pod względem oprogramowania do nauki podstaw informatyki w szkołach, a nawet przedszkolach. Już z początkiem tego roku w 37 stołecznych przedszkolach maluchy uczą się korzystać z komputera. Miasto zapewnia serwis sprzętu oraz oprogramowanie edukacyjne z otwartą licencją.

Komputer to podstawa

W 2014 roku Urząd m. st. Warszawy przekazał placówkom oświatowym ponad 250 komputerów, w bieżącym roku będzie ich około 600. Akcja przekazywania używanego, lecz funkcjonalnego sprzętu komputerowego stołecznym szkołom i przedszkolom wpisuje się w projekt wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych. Jest on realizowany przez Biuro Edukacji, we współpracy z firmami sektora IT.

E-dziennik w e-szkole

Obecnie Biuro Edukacji m. st. Warszawy jest w trakcie wprowadzania programu z zasad informatycznych dla uczniów klas I-III stołecznych szkół podstawowych. Zaawansowane prace trwają również nad wprowadzeniem elektronicznego dziennika we wszystkich stołecznych szkołach. Na chwilę obecną z mobilnej formy dziennika korzysta ponad połowa publicznych szkół w Warszawie. Cyfryzacja nie ominie także systemu rekrutacji do burs oraz na dodatkowe zajęcia dla uczniów, udoskonalane będą także elektroniczne systemy ankiet czy arkuszy organizacyjnych w stołecznych placówkach oświatowych. Warto zaznaczyć, że rekrutacja do warszawskich przedszkoli oraz szkół od kilku lat odbywa się on-line.

TIK i edukacja medialna

W marcu, w Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych miała miejsce konferencja na temat wdrażania nowych rozwiązań dotyczących technologii informacyjno-komunikacyjnych (tzw. TIK) w stołecznych placówkach oświatowych. W wyniku współpracy sektora IT z Biurem Edukacji zrodziło się kilka innowacyjnych koncepcji, które będą realizowane na terenie warszawskich szkół oraz przedszkoli. Będą to m.in.:

  • Projekt IBM KidSmart – czyli program wprowadzania dzieci w wieku 3-5 lat w świat informatyki, oczywiście w formie adekwatnej do ich wieku czyli zabawy;

  • Projekt Samsung – Mistrzowie kodowania, skierowany  z kolei do uczniów szkół podstawowych, obecnie jest realizowany w ponad 80 szkołach i będzie rozszerzony o następnych 50 placówek. Nowością jest to, iż obejmie on również uczniów klas I-III.

  • Projekt Microsoft IT Academy – zapewnia korzystanie z kursów on-line oraz dostęp do programów nauczania oraz zasobów wiedzy firmy Microsoft.

  • Projekt Intela Edukacja na Nowo – czyli efektywne oraz praktyczne wykorzystanie TIK w nauczaniu.

Granty dla organizacji pozarządowych

Również organizacje pozarządowe wspierają stołeczną oświatę. Przykładem jest  projekt Edukacja medialna, realizowany w warszawskich szkołach przez Fundację Nowoczesna Polska. Biuro Edukacji m. st. Warszawy udziela granty dla tychże organizacji, by proces wdrażania nowych technologii oraz edukacji cyfrowej był kontynuowany w stołecznych placówkach. Na przestrzeni lat 2011–2015 podjęto się realizacji blisko 40 projektów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe, na łączną sumę 570 tys. zł.

Warszawskie szkoły uczestniczą zatem w wielu innowacyjnych projektach, wdrażających TIK oraz tych z zakresu edukacji medialnej. Wymienić można więc m.in.: program Global Partners, Khan Academy czy projekty bazujące na praktycznym wykorzystaniu TIK w nauce matematyki. Poszerzanie zakresu kompetencji cyfrowo-medialnych dotyczy nie tylko uczniów, lecz również nauczycieli, którzy będą objęci programami szkoleniowymi.

Z pewnością działania te przyczynią się do podniesienia możliwości edukacyjnych placówek oświatowych, ponadto zapewnią ciekawą oraz szeroką ofertę dla uczniów, a nawet przedszkolaków, którzy coraz lepiej radzą sobie z nowymi technologiami, często znacznie lepiej od nas -  rodziców czy opiekunów. 

 

 

 

Monika Cąpała - Sładek 30-3-2015
ikonka jak dojechać

Zdjęcia: M. Cąpała-Sładek;

Źródła: www.um.warszawa.pl

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text