Województwo mazowieckie

Cyfrowa gmina
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 lipiec 2015-31 styczeń 2016
ilustracja

Świetlice internetowe, komputery oraz szkolenia z zakresu obsługi komputera i Internetu – tak gmina Wąsewo walczy z wykluczeniem cyfrowym. W przeciągu ostatnich dwóch miesięcy zrealizowane zostały kolejne etapy projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” finansowanego ze środków unijnych.

Komputery dla mieszkańców i świetlic

Jeszcze na początku maja gmina przekazała w sumie 130 zestawów sprzętu komputerowego. 80 z nich trafiło do gospodarstw domowych z terenu gminy, biorących udział w projekcie. Natomiast 50 komputerów otrzymały trzy świetlice internetowe przy szkołach podstawowych w Rząśniku Włościańskim i Brudkach Starych oraz Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie. Spotkanie z wójtem gminy oraz przekazanie sprzętu odbyło się właśnie w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie. Wtedy też zostały podpisane umowy uczestnictwa w projekcie.

Szkolenia komputerowe

Maj upłynął pod znakiem szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców gminy biorących udział w projekcie. Odbywały się one w dziesięciu 16-osobowych grupach. Każdy uczestnik szkolenia korzystał z 24-godzinnego szkolenia komputerowego. W szkoleniach uczestniczyły po dwie osoby z każdego gospodarstwa domowego, biorącego udział w projekcie. Jako pierwsi od 11 do 16 maja kształcili się mieszkańcy Brudek Starych (cztery grupy szkoleniowe), następnie, w dniach 18-23 maja w szkoleniach udział wzięli uczestnicy z Rząśnika Włościańskiego (cztery grupy), a na końcu – od 27 do 29 maja z Wąsewa (dwie grupy).

Świetlice już działają

W ramach realizowanego przez gminę programu otworzono także trzy świetlice internetowe. W szkole podstawowej w Rząśniku Włościańskim na świetlicę zagospodarowano pomieszczenia po byłej kotłowni. Pomieszczenia zostały wyremontowane i wyposażone w niezbędne meble – szafki, biurka i krzesła. W szkole podstawowej w Brudkach Starych świetlica została zlokalizowana na nieużytkowanym wcześniej poddaszu szkoły. Ostatnia ze świetlic zlokalizowana jest na pierwszym piętrze budynku Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Wąsewie, w pomieszczeniach po dawnej kawiarence internetowej.

Wszystkie świetlice będą pracować od wtorku do piątku w godz. 12.00-20.00 oraz w soboty w godz. 10.00-18.00. Bezpłatnie mogą w nich skorzystać z komputera i Internetu wszyscy mieszkańcy gminy. W najbliższym czasie samorząd planuje także prowadzenie w świetlicach szeregu bezpłatnych zajęć z wykorzystaniem komputerów i Internetu dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Będą one dotyczyły edukacji, pracy, zabawy czy hobby.

Realizacja programu „Przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” możliwa jest dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Gmina pozyskała 100-procentowe dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś.8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – einclusion.

AniKa

a.groszyk@mazowszanie.eu 19-6-2015

Źródło: Urząd Gminy w Wąsewie www.wasewo.pl.

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text