Województwo mazowieckie

Co dla organizacji pozarządowych?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 10 marzec-31 grudzień 2015
ilustracja

Festiwal Otwarte Ogrody, Rok Feliksa Dzierżanowskiego, upowszechnianie kultury czy działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Takie m.in. zadania postawione zostały przed organizacjami pozarządowymi przez burmistrza Milanówka na 2015 rok. Na składanie swoich propozycji w ramach otwartego konkursu ofert jest jeszcze trochę ponad dwa tygodnie. Jest o co walczyć. W ramach wszystkich konkursów do zgarnięcia są aż 203 tys. zł.

W tym roku w ramach gminnych środków można ubiegać się o wsparcie realizacji projektów w ramach pięciu zadań:

  1. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz osób starszych. Kwota przeznaczona na projekty, których zadaniem będzie ochrona tradycji, historii czy dziedzictwa kulturowego, a także rozwój świadomości narodowej to 50 tys. zł. Organizacje w ramach tego zadania będą mogły wydawać publikacje o tematyce lokalnej, edukować na temat ochrony zabytków czy kulturowej tożsamości. Wysoko oceniane będą projekty aktywizujące zarówno młodych, jak i starszych mieszkańców Milanówka. Projekty wybrane w konkursie powinny zostać zrealizowane do końca tego roku,
  2. Festiwal Otwarte Ogrody w Milanówku. Jego dziesiąta edycja po raz pierwszy zostanie zorganizowana przy wsparciu organizacji pozarządowych. Na ten cel przeznaczonych jest 25 tys. zł.
  3. Rok Feliksa Dzierżanowskiego w Milanówku – inspiracje. Milanówek po raz pierwszy w tym roku przygotowuje cykl wydarzeń przybliżających postać Feliksa Dzierżanowskiego. I tu również do współpracy zaprasza organizacje pozarządowe. Gmina dysponuje 25 tys. zł na realizację tego zadania.
  4. działania z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. Na programy promujące zdrowy tryb życia, profilaktykę i ochronę zdrowia, a także działania edukacyjne z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, przeznaczono 38 tys. zł. W ramach tego zadania przyjmowane i wysoko oceniane będą również projekty wspierające integrację osób niepełnosprawnych, a także zapobiegające ich wykluczeniu społecznemu
  5. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. Rekordowe 65 tys. zł trafi m.in. na obozy szkoleniowe czy organizację w gminie Milanówek wydarzeń sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym.

Wszystkie projekty wybrane w ramach konkursu ofert powinny być zrealizowane od początku maja do końca tego roku.

Trzeba się spieszyć, bo termin składania ofert upływa 25 marca 2015 r. o godz. 12:00.

JaN

 

j.nalewajk@mazowszanie.eu 10-3-2015

Źródło: www.milanowek.pl  

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text