Województwo mazowieckie

Co Polacy wiedzą o organizacjach pozarządowych?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Według badań co dziesiąta aktywna organizacja posiada status organizacji pożytku publicznego. Czym podyktowana jest tak duża liczba organizacji i czy wciąż jeszcze istnieje miejsce na nowo powstające projekty?

Trzeci sektor

Organizacje pozarządowe są instytucjami obywatelskimi działającymi z inicjatywy własnej na rzecz wybranego interesu publicznego, nie zaś dla chęci osiągnięcia zysku. Są to różnego rodzaju organizacje, fundacje i stowarzyszenia. Początkowo zajmowały się one przede wszystkim działalnością charytatywną, później podjęły również działalność korporacyjną, kulturalną, edukacyjną i naukową oraz związaną z propagowaniem idei rozwoju społecznego, a także społecznej solidarności. Aż blisko jedna trzecia z nich w Polsce pomaga dzieciom. Większość tych działań skupia się na edukacji i wychowaniu, ale w dużym stopniu obejmuje również wsparcie ekonomiczne całych rodzin. 

W ciągu ostatnich 15 lat trzeci sektor intensywnie się rozwijał. Pojawiło się trzykrotnie więcej działających w nim podmiotów. 

Co wiemy na temat organizacji pozarządowych? Wiedza na ich temat jest w Polsce powszechna, ale jednocześnie, niestety, bardzo powierzchowna. Znaczna część Polaków identyfikuje ich działalność wyłącznie z pomaganiem najmłodszym, a szczególnie tym najuboższym. Według badań przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Klon/Jawor 63 proc. badanych zetknęło się w ciągu ostatniego roku z organizacjami, które świadczą pomoc charytatywną potrzebującym dzieciom, a także osobom bezdomnym i chorym. Najlepiej rozpoznawalna  pozostaje wciąż Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Znacznie mniej badanych miało w ciągu minionych 12 miesięcy kontakt ze stowarzyszeniami i fundacjami, które są aktywne w innych dziedzinach, takich jak edukacja, wychowanie i opieka nad dziećmi i młodzieżą. 

Organizacje w statystyce

W 2013 roku większość Polaków i Polek (94 proc.) miało do czynienia z organizacjami pozarządowymi, co oznacza, że brali udział w tworzonych przez nie wydarzeniach, korzystali z ich usług, wspierali je lub angażowali się w podejmowane przez nie działania. Można mówić, że z roku na rok obserwujemy w tym zakresie tendencję wzrostową. Gdyby jednak pominąć w wynikach badań działania WOŚP, to liczba ta maleje do 81 proc. (Stowarzyszenie Klon/Jawor).

Badania przeprowadzone przez Stowarzyszenie Klon/Jawor wskazują, że niemal dwie trzecie (63 proc.) słyszało o organizacjach i związkach prowadzących działalność charytatywną, takich jak np. Caritas. Niemal połowa ankietowanych (49 proc.) ma świadomość, że organizacje angażują się w niesienie pomocy humanitarnej w Polsce i za granicą.
Widać wyraźnie, że najwięcej osób dostrzega istnienie organizacji zajmujących się szeroko rozumianą pomocą najbardziej potrzebującym – chorym, ubogim, wykluczonym, ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof. Natomiast 71 proc. Polek i Polaków zetknęło się z działalność organizacji lub grup społecznych innego rodzaju (np. działających na rzecz ekologii, czy kultury).
Wydaje się, że powszechnie znane są przede wszystkim te fundacje i stowarzyszenia, o których głośno jest w mediach. 

Aleksandra Dębska 18-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text