Województwo mazowieckie

Ciężkie powietrze nad Mazowszem
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 13 kwiecień 2015-1 styczeń 2016
ilustracja

W kwietniu tego roku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ogłosiło Alert Poziomu I w związku z dużym zagrożeniem przekroczenia dopuszczalnych norm dla pewnej grupy zanieczyszczeń powietrza. Szczególnie groźne dla zdrowia są frakcje pyłowe, które niestety dominują w miejskim powietrzu. Alert dla całego Mazowsza obowiązuje do końca 2015 roku.

Co wisi w mazowieckim powietrzu?

Co prawda Alert Poziomu I jest najniższym w skali czterostopniowej, jednakże oznacza on występujące ryzyko przekroczenia dopuszczalnych norm pyłów tzw. PM10 i PM2,5. Są to zanieczyszczenia szczególnie groźne dla naszego zdrowia, z uwagi na ich mikroskopijną wielkość. PM2,5 to nic innego jak zawieszone w powietrzu cząsteczki pyłów o średnicy do 2,5 mikrometrów, z kolei PM10 to te o średnicy do 10 mikrometrów. Dlaczego należy obawiać się ich? Z racji swojej mikroskopijnej wielkości cząsteczki pyłów bez trudu przenikają do dróg oddechowych oraz układu krwionośnego, przyczyniając się do wielu schorzeń (m.in. do obturacyjnej choroby płuc, astmy, nowotworów płuc, udaru mózgu oraz zaburzeń pracy serca). Szczególnie cząsteczki PM2,5 są wyjątkowo groźne, gdyż nasze płuca nie radzą sobie z ich odfiltrowaniem, co szczególnie ułatwia ich bezpośrednie przenikanie do krwiobiegu.

Ponadto ogłoszony Alert Poziomu I dotyczy również benzopirenu oraz dwutlenku azotu. Ten ostatni wywołuje zmiany w płucach, astmę oskrzelową oraz znacznie obniża odporność. Z kolei benzopiren to „cichy niszczyciel” bowiem kumuluje się w organizmie długimi latami, przez co jest odpowiedzialny za występowanie nowotworów a także groźnych mutacji genetycznych.

Pogarszająca się jakość powietrza, szczególnie w dużych miastach, sprzyja napadom uporczywego kaszlu, astmie oskrzelowej, trudnościom z oddychaniem, a także coraz liczniej występującym alergiom. Szczególnie narażeni są najmłodsi, ciężarne kobiety oraz seniorzy. W ich przypadku należy zachować dużą ostrożność i ograniczyć czas przebywania w śródmiejskim, zapylonym powietrzu.

By lżej oddychać

Decyzja Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zobligowała Powiatowe Zespoły na Mazowszu do poinformowania mieszkańców o ryzyku wystąpienia zanieczyszczeń powietrza oraz o zaleceniach i zakazach podjętych w celu poprawy jakości powietrza. Wobec czego zalecono, by w miarę możliwości korzystać z transportu publicznego, nie wjeżdżać do centrów miast ciężarowymi samochodami, ponadto ograniczyć ogrzewanie węglem (lub spalać ten o wyższej jakości), jak również ograniczyć używanie spalinowych narzędzi ogrodniczych. Zakazane jest natomiast palenie bioodpadów, zarówno w ogrodach, działkach i domowych paleniskach. Wszelkie aktualne informacje dotyczące jakości powietrza na terenie Mazowsza znajdziemy na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Systemu Ochrony Jakości Powietrza w województwie mazowieckim (www.wios.warszawa.pl lub www.sojp.wios.warszawa.pl).

Każdego roku WIOŚ sporządza raport dotyczący stanu powietrza zarówno w Warszawie jak i w całym województwie mazowieckim. W tym celu wykorzystywane są specjalnie mapy, które obrazują główne zanieczyszczenia powietrza, a także uwzględniają źródła emisji szkodliwych substancji, ich rozkład przestrzenny, rodzaj zabudowy oraz dane meteorologiczne. Z kolei zastosowane modele matematyczne umożliwiają szczegółową analizę jakości powietrza.

Powietrze – wspólne dobro

To, co niepokoi w wykazie WIOŚ z dnia 13 kwietnia 2015 roku, dotyczącym zanieczyszczenia powietrza na terenie Mazowsza, to fakt, iż ryzyko przekroczenia norm zawieszonych pyłów oraz benzopirenu jest obserwowane nie tylko w Warszawie i innych dużych mazowieckich aglomeracjach, lecz również w mniejszych miejscowościach czy nawet wsiach.

Dlatego zasadne wydaje się podjęcie wszelkich dostępnych środków i działań zmierzających do poprawy jakości powietrza. Ich wypadkowa pozwoli zaczerpnąć nam, mieszkańcom nie tylko Mazowsza ale i całej Polski, łyk zdrowszego i czystszego powietrza. Istotne są z pewnością zarówno decyzje, podejmowane na płaszczyźnie lokalnej (samorządy), jak i ogólnokrajowej. Warto również zmienić własne przyzwyczajenia, jak choćby wybrać rower lub miejski autobus w drodze do pracy bądź szkoły. Pamiętajmy też o tym, że naszym dzieciom oraz wnukom będzie trudniej oddychać, jeśli już teraz nie podejmiemy właściwych działań.

 

 

 

 

Monika Cąpała - Sładek 27-4-2015

Zdjęcie 1: fot. M. Cąpała-Sładek

Źródła: www.mazowieckie.plwww.wios.warszawa.pl

 

 

 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text