Województwo mazowieckie

Chojnowski Park Krajobrazowy częścią zielonego pierścienia
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 czerwiec 2015-30 czerwiec 2017
ilustracja

Park ma typowo leśny charakter, lasy zajmują 75% jego powierzchni, pozostała część to łąki i pastwiska, szuwary i wody. Wchodzi on w skład pasa obszarów chronionych, które ciągną się od Mazowieckiego Parku Krajobrazowego do Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Park obejmuje obszar Lasów Chojnowskich, dolinę rzeki Jeziorki oraz fragment doliny Wisły ze skarpą, zabytkowym parkiem i rezerwatami przyrody. Jego powierzchnia wynosi prawie 7 ha, z otuliną – ok. 12 ha. Jest on więc jednym z najmniejszych parków krajobrazowych w Polsce. 

Lasy to głównie bory sosnowe i mieszane, grądy oraz lasy łęgowe w dolinach parkowych rzek: Jeziorki, Zielonej, Cienkiej i Tarczynki. W drzewostanach dominuje sosna z dębem i grabem, rzadziej lipa, jasion, dąb i modrzew.

Na terenie parku występuje także roślinność torfowiskowa i łąkowa. Wiele roślin to gatunki rzadkie w skali kraju lub Mazowsza, będące pod całkowitą lub częściową ochroną, jak np.: lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, goryczka wielokwiatowa, barwinek pospolity, bluszcz pospolity i wiele innych. Największą osobliwością florystyczną jest wiciokrzew pomorski – specjalnie dla niego utworzono rezerwat Biele Chojnowskie.

Duża różnorodność siedlisk w parku stwarza dobre warunki do życia dla wielu gatunków zwierząt:  łosi, saren, lisów, łasic, kun, jenotów i borsuków. Wśród około 100 gatunków ptaków występuje rzadki na Mazowszu zimorodek oraz puszczyk, uszatka, dzięcioł czarny, krogulec, myszołów i inne.
Na terenie parku utworzono 11 rezerwatów przyrody, w tym 8 rezerwatów leśnych chroniących najcenniejsze drzewostany oraz 49 pomników przyrody. Są to dęby buki, wiązy, sosny.

Ponadto znajduje się tutaj jedna z najwyższych na Mazowszu sosen, już martwa, o wysokości 35 metrów, zwana Wysoką Sosną.

Co więcej, Chojnowski Park Krajobrazowy obejmuje dwa obszary NATURA 2000: stawy w Żabieńcu z siedliskami wodnymi i mokradłami oraz Łąki Soleckie z siedliskami łąkowo-murawowymi, głównie bardzo rzadkimi obecnie łąkami trzęślicowymi.

Na terenie parku i jego okolic wytyczono ścieżki dydaktyczne: 8 pieszych, 3 rowerowe i 2 samochodowe. Mają one charakter przyrodniczy, historyczny oraz przyrodniczo-historyczny. Najdłuższa liczy ponad 7,5 kilometra i prowadzi przez jedne z najstarszych miast Mazowsza, siedzibę książąt mazowieckich – Czersk oraz miasto Góra Kalwaria.

Poza tym przez park przebiega 7 szlaków turystycznych – pieszych i rowerowych, a także Piaseczyński Szlak Konny.

Wśród atrakcji turystycznych parku warto wymienić cenne zespoły pałacowo-parkowe w Oborach i Prażmowie oraz wiele miejsc pamięci narodowej, np. pomnik pułku AK „Baszta” w Pilawie upamiętniający walki i koncentrację AK w sierpniu 1944 roku .

Aleksandra Dębska 15-6-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text