Województwo mazowieckie

Ceny ziemi rosną i zmierzają do cen unijnych
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9 kwiecień-9 maj 2015
ilustracja

Rok 2014 był kolejnym, w którym ceny gruntów rolnych należących do Skarbu Państwa wzrosły. Według danych ANR, w 2014 roku średnia ich cena wyniosła 25,6 tys. zł za 1 ha. W porównaniu do roku 2013, ceny za zakup jednego hektara wzrosły  średnio o 3 779 zł., co daje około 17% różnicy.

   W ubiegłym roku wzrost cen był nieco wyższy, niż w 2013 r., gdy wzrost średniej ceny za 1 ha gruntów, rok do roku wynosił 13%. Jeszcze droższa była ziemia sprzedawana na rynku prywatnym, gdzie cena za 1 ha osiągnęła poziom prawie 31,3 tys. zł.

   W obliczu kryzysu finansowego na świecie ziemia rolna stała się poszukiwaną, bezpieczną formą lokaty kapitału. Jednak od momentu wejścia Polski do UE, ceny gruntów, z roku na rok pną się w górę. Rok 2014 był kolejnym, kiedy grunty rolne należące do Skarbu Państwa, a zarządzane przez Agencję Nieruchomości Rolnych – wzrosły. Średnia ich cena wynosiła 25,6 tys. zł/ha. Porównując ją do roku 2013, to przeciętnie była wyższa o 3 779 zł.

   Na ceny ziemi znaczący wpływ miało jej położenie. W najdroższych województwach, czyli mazowieckim, śląskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim osiągnęły poziom ponad 35 tys. zł/ha, natomiast na terenie województw podlaskiego i świętokrzyskiego były ponad dwukrotnie niższe i wynosiły ponad 16 tys. zł/ha. Warto zaznaczyć, że najwyższe, średnie ceny uzyskiwano w grupie obszarowej dla nieruchomości o powierzchni 300 ha i więcej -28,3 tys. zł/ha, a najniższe w grupie obszarowej 1-10 ha tj. - 21,2 tys. zł/1 ha. Te wyniki sprzedaży są efektem polityki prowadzonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych, która nastawiona jest na stałe zagospodarowanie nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, przez sprzedaż gruntów rolnych rolnikom indywidualnym, z korzyścią dla gospodarstw rodzinnych. Obecnie Agencja oferuje najlepsze w historii warunki sprzedaży gruntów ornych, co umożliwiła jej wprowadzona pod koniec 2011 roku nowelizacja ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa. Największy jest popyt na działki 300 ha i powyżej, do 500 ha. Agencja może sprzedać jednemu nabywcy maksymalnie do 500 ha, pod warunkiem, że nie miał wcześniej własnych gruntów. Właśnie za tak duże grunty Agencja uzyskuje najwyższe ceny, nawet powyżej 26,5 tys. zł, przy średnich cenach 24,2 tys. zł. Natomiast najniższe ceny (mniej niż 15 tys. zł/ha) uzyskiwano w grupie obszarowej od 1 do 10 ha.

   Na wzrost cen wpływ ma dobra sytuacje ekonomiczna w rolnictwie, funkcjonujący system dopłat bezpośrednich i innych form wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej, wsparcie dla nabywców ziemi, uzyskiwane od państwa w formie wypłacanych przez ARiMR dopłat do oprocentowania kredytów i rozkładanie przez Agencję Rynku Rolnego sumy zakupu na raty. Należy podkreślić, że ceny gruntów sprzedawanych przez ANR są niższe, niż na rynku prywatnym. Oferta Agencji ulega systematycznemu zmniejszaniu, ponieważ co rok sprzedawane jest ponad 100 tys. ha gruntów.

   Od stycznia do końca kwietnia 2014 r. ANR sprzedała 34,7 tys. ha, co stanowi prawie 30% planu rocznego. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa pozostało 1,6 mln ha gruntów, z czego 1,16 mln ha było w dzierżawie, a 87 tys. ha w innych formach nietrwałego rozdysponowania. Do rozdysponowania pozostało jeszcze ok. 300 tys. ha, w postaci około 500 tysięcy działek. Agencja chce ułatwić nabywanie ziemi, poprzez podział większych nieruchomości na mniejsze działki.

   W maju 2016 roku upływa dwunastoletni okres ochronny na obrót gruntami rolnymi w Polsce, który wynegocjowaliśmy wstępując do Unii Europejskiej. Dlatego sejm rozpatrywać będzie projekt ustawy, która (być może) wprowadzi zasady zakupu gruntów przez obcokrajowców, bardziej rygorystyczne, niż dla Polaków. W projekcie ustawy przewidziano m.in. nadzór Agencji Nieruchomości Rolnych nad sprzedażą ziemi rolnej obywatelom innych państw Unii Europejskiej.

Małgorzata Wyczółkowska

m.wyczolkowska@mazowszanie.eu 9-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text