Województwo mazowieckie

COPERNICUS 2016 konkurs dla naukowców
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 15 kwiecień-15 czerwiec 2015
ilustracja

Nagroda COPERNICUS jest wspólnym przedsięwzięciem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i Deutsche Forschungsgemeinschaft. Nagroda jest przyznawana w drodze konkursu dwóm uczonym, jednemu pracującemu w Polsce i drugiemu pracującemu na terenie Niemiec. Wysokość nagrody wynosi 200 000 EUR.

Do nominowania kandydatów uprawnieni są uczeni posiadający stopień naukowy doktora, zatrudnieni w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. W konkursie przyjmowane są także autonominacje.

Głównym celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych uczestników polsko-niemieckiej współpracy naukowej. Docenienie osób mogących wykazać się wybitnym dorobkiem badawczym będącym rezultatem tej współpracy. Kandydatami mogą być uczeni, którzy mają co najmniej stopień naukowy doktora, pracują w polskiej bądź niemieckiej instytucji naukowej. Ponadto, uczeni ci powinni być liderami zespołów badawczych zaangażowani w aktywne projekt naukowe. Kandydaci nie powinni zajmować stanowisk kierowniczych mogących utrudniać im prowadzenie działalności badawczej.

Od kandydatów oczekuje się by mieli szczególne zasługi dla współpracy niemiecko-polskiej, łącząc w sposób komplementarny różne doświadczenia. Wyniki takiej współpracy powinny mieć potencjał, aby otwierać nowe perspektywy w swoich dziedzinach badawczych lub innych domenach nauki oraz wnosić wyjątkowy wkład w rozwój obu narodów.

Wysokość nagrody wynosi 200 000 euro (100 000 euro dla każdego z dwóch laureatów). Laureat z Polski otrzymuje:

  • 20 000 euro nagrody imiennej;
  • 80 000 euro jako część subwencyjna nagrody.

Laureatów nagrody wybiera Jury powołane wspólnie przez DFG i FNP. Jury nagrody składa się z członków stałych Jury oraz członków stowarzyszonych Jury.

Wśród sześciu członków stałych Jury Nagrody COPERNICUS zasiadają:

  • Prof. Bernd Buchner [Leibniz-Institut für Festkörper und Werkstoffforschung Dresden] – przewodniczący Jury
  • Dr hab. Grażyna Jurkowlaniec [Instytut Historii Sztuki UW]
  • Prof. Włodzimierz Krzyżosiak [Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu]
  • Prof. Maria Mittag [Institut für Allgemeine Botanik, Friedrich-Schiller-Universitat Jena]
  • Prof. Mieczysław Mąkosza [Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie]
  • Prof. Adam Wolisz [Institut für Telekommunikationssysteme, Technische Universität Berlin]

Wnioski można składać od 15 kwietnia do 15 czerwca br.

Laureatami pierwszej edycji Polsko-Niemieckiej Nagrody Naukowej COPERNICUS w roku 2006 zostali  Prof. Barbara Malinowska z Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Prof. Eberhard Schlicker z Wydziału Farmakologii i Toksykologii Uniwersytetu w Bonn.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 20-4-2015

www.fnp.org.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text