Województwo mazowieckie

Cąpała Sładek Monika 62 Lotnicze perspektywy dla Radomia
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 październik 2014
ilustracja

Jest to zarazem 14 cywilny port lotniczy w Polsce, który będzie obsługiwał międzynarodowy ruch pasażerski a także towarowy (cargo). Budowa portu lotni-czego w Radomiu bazowała zarówno

Zdjęcie 1: terminal radomskiego lotniska (fot. www.lotnisko-radom.eu).

inwestycyjnie oraz organizacyjnie na wykorzystaniu istniejącej już infrastru-ktury wojskowej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego (Radom-Sadków). W jej skład wchodzą hangary wojskowe o łącznej powierzchni około 15 tys. m2, budynek straży pożarnej oraz dwa magazyny paliwowe. Ponadto infrastrukturę tworzy istniejąca już wcześniej instalacja drenażu płyty lotniska oraz instalacja elektryczna, łącznie z zasilaniem awaryjnym. Projektowo port lotniczy ma klasę 3C, natomiast w dalszej perspektywie będzie on dążył do standardu 4D. Dla lotnisk o klasie 3C długość pasa startowego jest rzędu 1200-1800 m, które mogą obsługiwać maszyny lotnicze o rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 36 m oraz szerokości podwozia do 9 m. Lotnisko w Radomiu może więc już na wstępie obsługiwać samoloty typu Boeing B737 oraz Airbus A320. To duża zaleta, bowiem większość lotów regional-nych i czarterowych jest realizowana za pomocą tych maszyn. Natomiast lotniska o klasie 4D spełniają warunki, aby obsługiwać samoloty o rozpiętości skrzydeł do
52 m, szerokości podwozia do 14 m zaś długość pasa startowego w tym przypadku wynosi powyżej 1800 m. Ponadto port lotniczy w Radomiu jest jednym z dwóch w Polsce, którego położenie geograficzne zapewnia niemalże całoroczną działalność, co czyni go spójnym z Międzynarodowym Portem Lotniczym im. Fryderyka Chopina w Warszawie.

Zdjęcie 2: Port Lotniczy w Radomiu w trakcie budowy (fot. Michał Biernat/ www.wikipedia.org).

O planach przekształcenia wojskowej 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Rado-miu-Sadkowie w nowoczesny i funkcjonalny międzynarodowy port lotniczy, mowa była już od bardzo wielu lat. Niestety skomplikowany,długotrwały
i wiążący sięz dużymi nakładami finansowymi, proces wdrażania lotniczej inwestycji był powodem kilkuletniej stagnacji w tym temacie. Dopiero
w styczniu 2011 roku zakończono procedurę pozyskiwania terenu pod budowę radomskiego lotniska cywilnego. Natomiast w maju 2011 roku Rada Miejska w Radomiu umieściła port lotniczy w planach zagospodarowania przestrzennego, co umożliwiło staraniao uzyskanie zgody Urzędu Lotnictwa Cywilnego na budowę cywilnego lotniska w Radomiu.

Wiosną 2012 roku rozpoczęto pierwszą modernizację lotniska zaś w czerwcu tego samego roku dokonano zakupu terminalu pasażerskiego. W latach 2007-2013 inwestycje pod kątem radomskiego lotniska wyniosły ponad 30 mln zł. Środki te umożliwiły m.in.: budowę terminala (9,1 mln zł), budowę wewnętrznego i zewnętrznego układu drogowego, obsługującego radomskie lotnisko (5,1 mln zł), wybudowanie ogrodzenia lotniska (2 mln zł), budowę sieci uzbrojenia portu lotni-czego (2,2 mln zł), zakup strażackiego wozu bojowego Pantera (3,2 mln zł), budowę drogi patrolującej lotnisko (1,5 mln zł), wybudowanie miejsc postojowych przy terminalu (1,6 mln zł) oraz pokrycie kosztów proceduralnych i certyfikacyjnych, niezbędnych do utworzenia cywilnego portu lotniczego o międzynarodowym zasięgu (1,4 mln zł).

Osobną kwestią są czynniki, które zadecydowały o lokalizacji portu lotnicze-go właśnie w Radomiu. „Port lotniczy to ogromna szansa dla miasta. Uatrakcyjnia Radom w oczach potencjalnych inwestorów. Uruchomienie lotniska to jedna z naj-ważniejszych inwestycji dla rozwoju gospodarczego
i społecznego ziemi radomskiej”
- podkreślił prezydent miasta Radomia, Andrzej Kosztowniak. Ponadto niewątpliwą zaletą radomskiego lotniska jest atrakcyjna jego lokalizacja w centralnej części Polski. Blisko stąd do dużych aglomeracji miejskich takich jak: Warszawa, Łódź, Lublin, Kielce czy Piotrków Trybunalski. Lotnisko swoim zasięgiem obejmuje Radomską Podstrefę Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, w której funkcjonują firmy zatrudniające ponad 1,3 tys. pracowników. Ponadto na terenie Radomia działa około 25 tys. podmiotów gospodarczych oraz wiele instytucji okołobiznesowych, placówek bankowych, ubezpieczeniowych
a także firm leasingowych. W samej tylko strefie dostępności lotniska mieszka obecnie ponad 3 mln osób.

Duży atut radomskiego portu lotniczego to również sprzyjająca jemu lokali-zacja, obejmująca skrzyżowanie międzynarodowych szlaków komunikacyj-nych, zarówno drogowych jak i kolejowych, biegnących z północy na południe oraz z kie-runku wschodniego na zachodni. Dla lotniska w Radomiu duże znaczenie ma także ruch general aviation. Ponadto zarządca obiecuje, że obsługa ruchu pasażerskiego i towarowego na radomskim lotnisku, będzie cenowo konkurencyjna w stosunku do oferty warszawskiego portu lotniczego.

Zdjęcie 3: Logo portu lotniczego w Radomiu (fot. www.lotnisko-radom.eu).

Obecnie realizowana jest budowa radio-latarni DVOR/DME przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Jest ona niezbędna, by lotnisko w Radomiu mogło podpisać umowy wiążące z przewoźnikami. Planowe oddanie radiolatarni jest zapowiadane na jesień tego roku. Swoją obecność na radomskim lotnisku zgłosiły już linie lotnicze 4You Airlines oraz WizzAir, chociaż oficjalnie spółka Port Lotniczy Radom nie chce zdradzać szczegółów umów, zasłaniając się obowiązującym ich zapisem o dyskrecji. „Umowę podpisaliśmy po trwających pół roku negocjacjach” - powiedział Remigiusz Mazur z PLR. Dodał jeszcze, że: ”Jednym z elementów tej umowy jest zapis o dyskrecji do momentu zakończenia prac nad siatką połączeń i strategią jej promocji. Zresztą o szczegółach połączeń będzie informował przewoźnik, nie my”.

We wrześniu br. Urząd Lotnictwa Cywilnego zatwierdził taryfikator opłat lotniskowych, czyniąc tym samym lotnisko w Radomiu jednym z najtańszych dla przewoźników. Ponadto spółka zarządzająca radomskim portem lotni-czym oferuje również wynajem powierzchni w terminalu, m.in.: w celach konferencyjnych czy spotkań biznesowych.

Jednak jaka będzie przyszłość portu lotniczego w Radomiu pokażą najbliższe miesiące. Największą bolączką tejże inwestycji jest brak możliwości dofinansowania ze środków unijnych, gdyż na mocy ustaleń z Unią Europejską w 2007 roku oraz wytycznych, zapisanych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego (działanie 3.3.),
z funduszy unijnych może skorzystać jedynie lotnisko w Modlinie. To znacznie komplikuje sytuację finansową portu lotniczego w Radomiu, którego wyłącznym udziałowcem do tej pory jest radomski samorząd. Jednak władze Radomia nie ustają w poszukiwaniu źródeł finansujących działanie lotniska. Spółka Port Lotniczy Radom S. A. sfinalizowała rozmowy z inwestorem zewnętrznym, który jest zainteresowany udziałami w radomskim lotnisku. Podczas sesji Rady Miejskiej, w dniu 6 października br., podjęto decyzję
o dokapitalizowaniu Portu Lotniczego Radom kwotą 70 mln zł, w postaci emisji akcji. Będą one wyku-pione przez firmę zewnętrzną (nie ujawniono nazwy spółki), z którą Miasto Radom podpisało stosowną umowę. Obliguje ona do odkupienia akcji przez miasto, w cza-sie 15 lat. Ponadto prezydent Radomia Andrzej Kosztowniak wystosował pismo do premier Ewy Kopacz (notabene działaczki PO, startującej z okręgu radomskiego) z prośbą
o wsparcie finansowe dla radomskiej inwestycji: „Planowane wydatki państwa na 2015 r. przekroczą 343 miliardy złotych. Liczę na to, że w przyszłorocz-nym budżecie centralnym uda się zabezpieczyć interes Radomia i przez-naczyć nieznaczną część wydatków na tak ważne dla mieszkańców inwes-tycje” - zaznaczył Andrzej Kosztowniak.

Profesjonalne i nowoczesne międzynarodowe lotnisko pasażerskie i towarowe w Radomiu to niewątpliwie duża szansa rozwoju tego miasta. Z pewnością wzrosła-by atrakcyjność inwestycyjno-gospodarcza regionu, widziana z per-spektywy radomian a przede wszystkim aktualnych i potencjalnych inwes-torów. Dlatego tak ważne jest wypracowanie spójnej polityki finansowej, zapewniającej sprawne i do-chodowe funkcjonowanie 14 cywilnego portu lotniczego w Polsce – lotniska w Radomiu.###

Źródło: www.lotnisko-radom.eu

www.radom.pl

www.radom24.pl

www.wyborcza.pl

"Skrzydlata Polska" nr 11/2012; st. 32.

 

Monika Cąpała - Sładek 13-10-2014

Monika Cąpała-Sładek

m.capala@mazowszanie.eu

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text