Województwo mazowieckie

Bulkowo po akcesji do Unii Europejskiej – gmina z perspektywami
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016

Lokalny samorząd skupił się w ostatnich latach przede wszystkim na przedsięwzięciach infrastrukturalnych. Zrealizowano liczne projekty – zarówno ze środków własnych, jak i z udziałem unijnych pieniędzy. Zbudowano sieć wodociągową i kanalizację sanitarną. Zmodernizowano liczne odcinki gminnych dróg oraz chodników.

W zakresie oświaty i życia społecznego w gminie przeprowadzono projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Bulkowo”. Była to pierwsza edycja tego przedsięwzięcia współfinansowana z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  2007–2013. Obecnie trwa jego druga edycja. Celem tej inicjatywy jest dostarczenie zestawów komputerowych z dostępem do szerokopasmowego internetu do 100 gospodarstw domowych. Realizacja założeń projektu jest przewidziana do końca czerwca 2015 roku. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bulkowie będący jednostką organizacyjną Urzędu Gminy wykorzystał pełne dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na wykonanie dwóch projektów. Mowa tu o przedsięwzięciach „Mieszkańcy Gminy Bulkowo w poszukiwaniu nowych perspektyw” oraz „Dziś myślimy o jutrze”. Pierwszy z nich był skierowany do 15 osób pozostających bez zatrudnienia. Główną ideą było zorganizowanie zajęć z doradcą zawodowym oraz psychologiem. W drugim projekcie wsparcie otrzymało 16 osób po 50. roku życia. Idea ta polegała na przeprowadzeniu kursów z zakresu przedsiębiorczości, agroturystyki, ogrodnictwa oraz gastronomii. Obecnie realizowany jest projekt „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – kreowanie przyszłości, inwestycja w wiedzę i umiejętności”. Jest on współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym zamierzeniem jest objęcie 127 uczniów zajęciami z przyrody, chemii, fizyki, języka obcego oraz sportu. Przewidziane są także wycieczki tematyczne.

Mamy nadzieję, że władze gminne w dalszym ciągu będą ubiegać się o nowe dotacje unijne na realizację kolejnych regionalnych inwestycji.

Artykuł opracowano na podstawie informacji pochodzących z oficjalnej strony internetowej Urzędu Gminy w Bulkowie – www.bulkowo.pl oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bulkowie – www.gopsbulkowo.pl.

Anna Kapuścińska 31-1-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text