Województwo mazowieckie

Blisko przyrody – parki krajobrazowe na Mazowszu
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 1 styczeń 2015-1 styczeń 2016

Naszą wędrówkę zaczynamy od Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, który znajduje się w środkowo-wschodniej części Mazowsza. Jego powierzchnia to ponad 74000 hektarów – jest więc jednym z największych parków w Polsce. Ochrona przyrody polega tu na podtrzymaniu niezmienionej formy rzeki Bug i jej doliny oraz licznych lasów i bogactwa roślinności. Opieka nad kulturą krajobrazu to zachowanie specyficznej formy budynków wiejskich, dbałość o rękodzieła ludowe oraz utrzymanie skarp i wydm. Spacerując licznymi ścieżkami przyrodniczymi, można napotkać bory sosnowe, wierzbę śniadą, grądy, lasy łęgowe, lilię złotogłową, naparstnicę zwyczajną i wiele innych gatunków roślinności. Część terenu parku została włączona do sieci NATURA 2000, dzięki czemu zyskała europejską rangę ochrony.

Drugim miejscem, które odwiedzamy, jest Mazowiecki Park Krajobrazowy. Został on utworzony w latach 1986–1988 w południowo-wschodniej części Warszawy. Zasięgiem obejmuje teren dawnej Puszczy Otwockiej.

Niedaleko Warszawy leży również Chojnowski Park Krajobrazowy, założony w 1993 roku, który obejmuje gminy: Piaseczno, Konstancin Jeziorna, Góra Kalwaria, Tarczyn oraz Prażmów. Krajobraz parku kształtują lasy, dolina Wisły i jej skarpa. W szacie roślinnej przeważają zazwyczaj bory mieszane z sosnami, dębami, brzozą i lipą. Odnaleźć można tu również fragmenty lasów łęgowych. Do tutejszej flory należą olchy, jesiony, wiązy oraz modrzewie. Jest duża szansa, aby spotkać tu wydrę, zimorodki i liczne gatunki ptactwa. Wszystko to można zobaczyć, wędrując po szlakach turystycznych i ścieżkach dydaktycznych.

Na naszej turystycznej mapie nie może zabraknąć Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego. Powstał on w 1988 roku, a jego powierzchnia wynosi około 3500 hektarów. Krajobraz parku to przede wszystkim bardzo głęboka dolina rzeki Skrwy, liczne skarpy z wąwozami, łąki, lasy i jeziora. Występują tu takie gatunki roślin jak: lipa, klon, jawor, sosna, świerk, wawrzynek czy przebiśnieg. Park ten zamieszkują między innymi dziki, sarny, lisy, borsuki, bobry, wydry, bociany czarne, czaple siwe, zimorodki oraz kormorany. Znajduje się tutaj wiele pomników przyrody.

Kolejnym naszym przystankiem jest Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy. Obejmuje on obszary leśne niziny mazowieckiej, przeplatane wydmami, wzgórzami, pagórkami i terenami zabagnionymi. Znajduje się tu ponad 40 jezior. Flora i fauna parku jest bardzo zróżnicowana. W lasach można odnaleźć bory sosnowe, a także rośliny naczyniowe, a wśród nich widłaka gwiaździstego, sasankę łąkową, storczyka szerokolistnego czy naparstnicę zwyczajną. Miłośnicy zwierząt mają szansę spotkać tu rzadkie gatunki ptaków, np. bociana czarnego oraz żurawia.

Przed nami Bolimowski Park Krajobrazowy, który został utworzony w 1986 roku. Ponad połowę jego powierzchni zajmują lasy. Odnotowano w nim blisko 1000 gatunków roślin naczyniowych, z czego około 100 odmian chronionych i ponad 160 gatunków zwierząt. Znajduje się tu również wiele pomników przyrody, 5 rezerwatów oraz ciekawe zabytkowe budynki. Dla turystów wytyczono 23 szlaki turystyczne i 15 ścieżek edukacyjnych.

Zmierzając do końca podróży, odwiedzamy utworzony w 1990 roku Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, którego powierzchnia wynosi koło 27000 ha. Obejmuje on tereny gmin: Bartniczka, Brzozie, Górzno, Lidzbark, Lubowidz i Świedziebnia.

Nasza wędrówka kończy się na Kozienickim Parku Krajobrazowym. Został on utworzony w 1983 roku, aby utrzymać w postaci naturalnej istniejący tu krajobraz. Leży w środkowo-południowej części Mazowsza. Obejmuje następujące gminy: Garbatka–Letnisko, Głowaczów, Jastrzębia, Jedlnia–Letnisko, Pionki, Policzna, Sieciechów, Kozienice, Gózd i Zwoleń. To teren nizinny ze sporadycznymi wydmami. Występują tutaj lasy z ponad 200 letnimi drzewami, a także, ponad 200 gatunków ptaków oraz bardzo różnorodne odmiany roślin. Można tu także znaleźć wiele pomników przyrody.

Anna Kapuścińska 31-1-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text