Województwo mazowieckie

2,5 mln zł dla Nasielska
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 17 kwiecień-31 grudzień 2015
ilustracja

19 km długości sieci kanalizacji, ponad 620 przyłączy, 8 lokalnych przepompowani ścieków to efekty unijnego projektu zrealizowanego w gminie Nasielsk. Umowę na refinansowanie inwestycji podpisali wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska i członek zarządu województwa mazowieckiego Wiesław Raboszuk oraz Bogdan Ruszkowski – burmistrz Nasielska i Rafał Adamski – skarbnik. Do gminnej kasy wróci ponad 2,5 mln zł.

W ramach projektu do sieci kanalizacyjnej przyłączonych zostało 1,8 tys. mieszkańców gminy, którzy do tej pory nie mieli możliwości korzystania z tego udogodnienia. W sumie na terenie gminy powstała kanalizacja o łącznej długości 19 km z 623  sztukami przyłączy, a także z 8 lokalnymi przepompowniami ścieków.

Inwestycja została już zakończona. Mieszkańcy, którzy zostali przyłączenie do sieci są bardzo zadowoleni, ze względu między innymi na to, że zmalały koszty utrzymania. Skorzystało również środowisko, założony w projekcie efekt ekologiczny został osiągnięty. Do skanalizowania pozostało na jeszcze miasto. Liczymy, że w nowym unijnym rozdaniu uda się zdobyć na ten cel środki – mówi Bogdan Ryszkowski, burmistrz Nasielska.

Właścicielem rozbudowanej kanalizacji została gmina. Eksploatacją obiektu zajmuje się Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. Koszty eksploatacji i bieżącego utrzymania sieci oraz jej urządzeń są pokrywane przez użytkowników kanalizacji.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w gminie była szczególnie ważna i potrzebna ze względu na jej położenie –  nieoczyszczone ścieki z terenu gminy, trafiały do tej pory bezpośrednio i pośrednio do innych gmin i powiatów zlokalizowanych w dolnym biegu rzeki, w tym do Wisły. Fakt, że Stare i Nowe Pieścirogi są osiedlami o ścisłej zabudowie jednorodzinnej uniemożliwiającej w wielu przypadkach właściwą lokalizację szamb i oczyszczalni przydomowych był kolejnym powodem przystąpienia gminy do projektu.

Warto podkreślić, że przed realizacją unijnej inwestycji gmina należała do najsłabiej skanalizowanych nie tylko w powiecie, ale i w województwie.

Dzięki realizacji unijnego projektu ograniczono napływ wód infiltracyjnych i przypadkowych do kanalizacji oraz zagrożenia wynikające z przenikania ścieków do gruntów. Inwestycja wpłynęła również pozytywnie na jakość wód gruntowych i powierzchniowych, zwiększając możliwość uzdatniania wody pitnej. Ponadto oczyszczalnia ścieków (wybudowana w 2006 r.) obsługująca gminę działa teraz efektywniej.

Warto zwrócić uwagę na to, że poprawa czystości i jakości wód zawsze pozytywnie wpływa na możliwość uprawiania turystyki wodnej, która w tej części Mazowsza jest szczególnie popularna.

Projekt budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowościach Stare i Nowe Pieścirogi został realizowany w latach 2009-2012 w ramach RPO WM.

Całkowita wartość projektu to ponad 8,6 mln zł.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 17-4-2015

Żródło: MJWPU
Foto: www.mazovia.pl 

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text