Województwo mazowieckie

109 mln zł z UE dla Ciechanowa
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 21 maj-31 sierpień 2015
ilustracja

Ciechanów na budowę pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych pozyskał z UE ponad 109 mln zł. Całkowita wartość projektu to ponad 172 mln zł. 14 maja br. został podpisany aneks na zwiększenie dofinansowania tego projektu w ramach EFRR o prawie 11 mln zł. Środki te pokryją część kosztów wynikających z dodatkowych robót.

Dzięki tej inwestycji poprawi się przede wszystkim regionalny system transportowy. Projekt objął budowę pętli miejskiej łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych (ul. Leśna, ul. Kargoszyńska, ul. Kwiatowa, ul. Niechodzka, ul. Mazowiecka, ul. Śmiecińska oraz ul. Siewna).

Dodatkowe prace dotyczyły zmiany podłoża w korytach gruntowych (m.in. usunięcia z koryta drogowego gruntów całkowicie nienośnych i zastąpienie ich mieszanką piaskowo–żwirową, wymiany materiału gruntowego nienośnego – gytie, namuły, torfy, nasypy niekontrolowane na zagęszczony materiał nadający się do wbudowania – piasek). Wzmocnienia wymagały grunty słabonośne, mocno zawilgocone. Wykonano też głębokie wykopy w gruntach nawodnionych przy wymianie gruntów organicznych w dolinie rzeki Łydyni.

Już niedługo pętla skomunikuje ze sobą poszczególne dzielnice miasta i usprawni przemieszczanie się między nimi, odciąży ciasne i niewydolne komunikacyjnie centrum miasta oraz poprawi warunki natężonego ruchu tranzytowego. Jej długość to ponad 13,2 km. Projekt jest ściśle skoordynowany z inwestycją budowy dwupoziomowych skrzyżowań z magistralą kolejową E65 realizowaną przez PKP SA (całkowita długość pętli wraz z odcinkami realizowanymi przez PKP to 14,5 km).

Częściowo pętla przebiega po śladzie istniejących ulic, ale w większości – po nowym śladzie. Na odcinku przebiegającym przez dzielnicę przemysłową w południowej części miasta wybudowane zostało nowe rozwiązanie komunikacyjne. To odgałęzienie od pętli bezpośrednio do drogi krajowej nr 50, pozwalające na lepsze skomunikowanie dzielnicy przemysłowej oraz osiedla Zachód i Zachód II.

Na długości 4,8 km pętla jest dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu. Odcinki dwujezdniowe zlokalizowane są w obszarze  zwartego budownictwa wielorodzinnego oraz na terenie dzielnicy przemysłowej, gdzie intensywność ruchu samochodowego jest najwyższa. W pozostałej części pętla jest jednojezdniowa z dwoma pasami ruchu.

W ramach inwestycji przebudowane zostały m.in. skrzyżowania z istniejącą siecią drogową, powstały – oświetlenie uliczne, chodniki i ścieżki rowerowe rozdzielone pasami zieleni oraz przystanki autobusowe w zatokach.

Nowa obwodnica miejska to przede wszystkim lepsze parametry, standard i jakość regionalnej sieci drogowej oraz większe bezpieczeństwo ruchu drogowego. To również odciążenie i udrożnienie zatłoczonego ośrodka subregionalnego – Ciechanowa – od ruchu tranzytowego, regionalnego i lokalnego poprzez wyprowadzenie go poza ścisłą zabudowę centrum.

 

gama

m.gadecka@mazowszanie.eu 20-5-2015
ikonka jak dojechać

Na podstawie: mazovia.pl

Fot. UM w Ciechanowie

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text