Województwo mazowieckie

Siedleckie uczelnie współpracują
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 9-31 marzec 2015
ilustracja

1 września 1994 r. siedlecki „Medyk” zaczął kształcić przyszłych ratowników medycznych. Do tej pory mury szkoły opuściło 583 absolwentów tego kierunku. Taka liczba robi wrażenie. Niestety, po 21 latach kierunek został zamknięty. Powód – reforma szkolnictwa. Pojawiła się jednak iskierka nadziei dla przyszłych adeptów ratownictwa. Zespół Medycznych Szkół Policealnych i siedlecki uniwersytet łączą siły. 

Doświadczenie kluczem do sukcesu

„Medyk” może pochwalić się ogromnym doświadczeniem w kształceniu kadry medycznej. Od początku swojego istnienia, czyli od 1970 r. wykształcił wiele pielęgniarek, ratowników, fizjoterapeutów, higienistów stomatologicznych czy opiekunów środowiskowych.  21 lat temu otwarto tu kierunek – ratownictwo medyczne. Grono pedagogiczne tworzyli lekarze i nauczyciele szkoły. Uczniowie mieli do dyspozycji pracownie z nowoczesnymi fantomami do resuscytacji, intubacji oraz innych zabiegów ratowniczych. Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywały się w dobrze wyposażonych placówkach m.in. w siedleckich szpitalach: w SOR, na Oddziale Intensywnej Terapii, kardiologii, psychiatrii, na bloku operacyjnym, w Pogotowiu Ratunkowym, a nawet w Państwowej Straży Pożarnej.

A wszystko przez reformę

Chętnych nie brakowało. Na drodze stanęła jednak reforma. Do tej pory tytuł ten można było uzyskać już po ukończeniu szkoły policealnej. W tej chwili  tytuł ratownika medycznego otrzymają tylko absolwenci studiów licencjackich. Zawód ratownika zniknął bowiem z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego MEN, a przeszedł pod jurysdykcję Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Razem można więcej

Na współpracy skorzystają obydwie uczelnie. Przede wszystkim stwarza ona szansę na dalsze kształcenie w zawodzie ratownika. Ale nie tylko. Każda z uczelni posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę oraz dobrą bazę lokalową. Natomiast sprzęt medyczny i pomoce naukowe, które posiada zarówno Uniwersytet Przyrodniczo-Humnistyczny, jak i Zespół Medycznych Szkół Policealnych, pozwolą na efektywne kształcenie studentów na kierunkach medycznych i okołomedycznych. Poza tym na uniwersytecie działa już Instytut Nauk o Zdrowiu, co daje możliwość studiowania na kierunkach Dietetyka oraz Turystyka i rekreacja. Kooperacja obu placówek to również możliwość skutecznego ubiegania się o wsparcie unijne na rozwój różnych form kształcenia. Wszystko zgodnie z zasadą, że dwóch może więcej.

Elcia

e.albrechcinska@mazowszanie.eu 9-3-2015

Źródło: www.mazovia.pl oraz www.medyksiedlce.pl (teks i foto)

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text