Województwo mazowieckie

Erasmus+
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 7 kwiecień 2015-8 kwiecień 2016
ilustracja

Program Erasmus+ wszedł w życie 1 stycznia 2014 r. Jego celem jest rozwijanie umiejętności, realizowanie pasji i zdobywanie doświadczenia. Po raz pierwszy w historii programów edukacyjnych Unii Europejskiej, wspierane będą również inicjatywy związane ze sportem.

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji związanych z edukacją. Program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie.      

Cel

W swoich założeniach Program Erasmus+ nie różni się zasadniczo od zakończonego właśnie programu „Uczenie się przez całe życie”. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W praktyce program Erasmus+ umożliwia zagraniczną mobilność – wyjazdy w celach edukacyjnych (np. podjęcia studiów, odbycia praktyki, szkoleń lub zaangażowania się w wolontariat) uczniów, studentów, kadry edukacyjnej i pracowników młodzieżowych oraz wspiera budowę partnerstw pomiędzy uniwersytetami, szkołami wyższymi i średnimi, przedsiębiorstwami i organizacjami non-profit  na rzecz wzmacniania innowacyjności i budowania wiedzy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.                                                 

Budżet                                                                                                      Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld EUR, co stanowi 40 proc. wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji. Z możliwości programu będzie mogło skorzystać ponad 4 miliony młodych ludzi studentów i dorosłych.        

Podstawowe informacje                                                                               Struktura programu Erasmus+ została uproszczona w stosunku do poprzedniej edycji programów i obejmuje trzy główne typy działań:               

1) mobilność edukacyjna (wyjazdy w celach edukacyjnych);                       

2)współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;                        

3) wsparcie reform w obszarze edukacji oraz dwa rodzaje działań „specjalnych” zarządzanych centralnie: Jean Monnet i Sport.                                                       

Uczestnicy programu                                                                                   W nowym programie zmienia się istotnie podejście do składania wniosków. Głównie instytucje lub organizacje będą mogły wnioskować o dofinansowanie projektów. W programie Erasmus+ mogą uczestniczyć wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia, państwa kandydujące do UE.                                                                                                                                                 

Narodowa agencja                                                                                   

Przy wdrażaniu programu Erasmus+ Komisja Europejska współpracuje z Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli oraz Agencjami Narodowymi w poszczególnych krajach. W Polsce funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji z siedzibą w Warszawie.

Radosław Strzaliński

r.strzalinski@mazowszanie.eu 2-4-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text