Województwo mazowieckie

„Wsi spokojna, wsi wesoła”?
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 2 lipiec-31 grudzień 2015
ilustracja

18,87 mln ha – taką powierzchnię Polski zajmują grunty rolne, łąki, pastwiska, sady. To ponad 60 proc. całego kraju. Sama wieś i związane z nią rolnictwo to ciągle ważny element tożsamości kraju. Z roku na rok coraz więcej Polaków docenia uroki mieszkania na wsi. Dlatego tak ważne jest upowszechnianie wiedzy na temat polskiego rolnictwa, a także życia na wsi. Tę tematykę podejmuje m.in. konkurs Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Życie na wsi, choć jego tryb wyznaczają pory roku, to nie tylko praca na polach, łąkach czy w sadach. To niezwykłe dziedzictwo kulturowe, z tradycyjnymi obrzędami i wyjątkowymi zwyczajami. To nie tylko urzekająca architektura, ale też wiedza przekazywana „z ojca na syna” na temat sposobów uprawy, gatunków zwierząt hodowlanych czy uprawianych roślin. Niestety, wiele zarówno z materialnego, jak i kulturowego dorobku polskiej wsi, nie ma szans na zachowanie i przetrwanie dla młodszych pokoleń bez odpowiedniej ochrony i promocji.

Dlatego tak ważne i cenne są takie inicjatywy jak konkurs organizowany wspólnie przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa z Wydawnictwem Naukowym Scholar. Pierwszy raz konkurs na prace dotyczące polskiego rolnictwa ogłoszono sześć lat temu. Tegoroczna edycja jest siódmą z kolei.

Cele pozostają te same – promocja polskiego rolnictwa, problemów związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym, a także debata na temat polskiej wsi.

W konkursie zgłaszane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: prace naukowe (w tym prace doktorskie) i popularno-naukowe prezentujące innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, a także prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, czyli takie, które opisują inicjatywy lokalne czy dziedzictwo historyczne wsi (w tym np. monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć, pamiętniki).

Wysoko punktowane będą opracowania nowatorskie i interdyscyplinarne, ale też atrakcyjne w odbiorze dla potencjalnych czytelników. Co ważne prace zgłaszane do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane.

Prace można zgłaszać do 31 sierpnia 2015 r. na adres pocztowy organizatora konkursu.

Laureaci konkursu otrzymają możliwość wydania swojej nagrodzonej pracy. Na najlepsze studia czekają również nagrody w wysokości 5 tys. zł.

W skład kapituły oceniającej zgłoszenia wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin, dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka-Kołodziejska, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

W zeszłym roku do konkursu zgłoszono łącznie w dwóch kategoriach 44 prace. Wśród nich były opowiadania, monografie i powieści. Laureatem został autor zbioru opowiadań pt. „Łopowiadania”.

Dzięki udziałowi w konkursie w poprzednich latach wydawano takie prace jak „Alternatywne sieci produkcji, dystrybucji i konsumpcji żywności jako nowa forma organizacji rolnictwa europejskiego”, ale też „Mentalność ludności wiejskiej w PRL-U” czy „Z przeszłości Łemkowszczyzny”.

Szczegóły dotyczące konkursy można znaleźć na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl.

JaN

j.nalewajk@mazowszanie.eu 29-6-2015

Źródło:
www.fdpa.org.pl

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text