Województwo mazowieckie

„Pomocni Mazowszu” wesprą ofiary klęsk żywiołowych i katastrof
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 20 luty-20 marzec 2015
ilustracja

Osoby borykające się ze skutkami katastrof i klęsk żywiołowych mogą liczyć na kompleksową pomoc Federacji Organizacji Pozarządowych „Pomocni Mazowszu”. Porozumienie o współpracy z pierwszą taką organizacją w Polsce podpisał Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.

Głównymi celami organizacji "Pomocni Mazowszu" są: pomoc materialna
i psychologiczna osobom poszkodowanym w wyniku katastrof i klęsk żywiołowych, ochrona ludności i mienia oraz działalność edukacyjna. Wszystkie te działania są możliwe dzięki aktywności i koordynacji poszczególnych członków stowarzyszenia. W ten sposób organizacja stara się jak najefektywniej nieść pomoc ofiarom katastrof
i klęsk żywiołowych.

Dzięki działalności stowarzyszenia „Pomocni Mazowszu” poszkodowani w wyniku sytuacji kryzysowych zostają objęci wsparciem polegającym na m.in. zapewnieniu im kontaktu z odpowiednimi służbami, pomocy psychologów, adekwatnej do sytuacji dystrybucji środków pierwszej pomocy oraz czynnym uczestniczeniu w usuwaniu skutków katastrof. Członkowie federacji zajmują się ponadto organizacją wolontariatu, zapewnieniu opieki dzieciom i młodzieży oraz oceną skutków . W dalszej perspektywie działania, organizacja będzie angażować się w ogólnopolskie zbiórki darów rzeczowych i pieniężnych dla ofiar, opracowywanie ekspertyz, prognoz i badań oraz prowadzenie różnego rodzaju szkoleń.

Federacja skupia wokół siebie m.in. banki żywności, organizacje harcerskie, stowarzyszenia udzielające pomocy rzeczowej (odzieży, środków czystości itp.) i psychologicznej oraz organizacje działające na rzecz zwierząt.

Co ważne, federacja będzie na stałe współpracować z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego.

-„Doceniam, że w naszym województwie, jako pierwszym w Polsce, powstała organizacja, która może koordynować działania w sytuacjach kryzysowych i zapewnić wojewodzie potrzebne wsparcie. Zyskaliśmy cennego partnera, na którego będziemy mogli liczyć nie tylko w sytuacjach kryzysowych, ale również w działaniach profilaktycznych i prewencyjnych” – mówi na temat nowej współpracy wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski.

 

Paulina Piekarska 20-2-2015

Paulina Piekarska

p.piekarska@mazowszanie.eu

fot.1. Wiceprezes stowarzyszenia "Pomocni Mazowszu" Aldona Cybulska i wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski (źródło: http://mazowieckie.pl/)

Źródło: http://mazowieckie.pl/

Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text