Województwo mazowieckie

Żeby doktoranci mieli gdzie się rozwijać
ikonka - drukuj drukuj
  • ikonka 3 marzec 2015-30 listopad 2017
ilustracja

Pracownia Izotopowa i Bank Komórek oraz Nasienia i Zarodków Zwierząt Transgenicznych – te laboratoria uda się stworzyć w Instytucie Biologii Doświadczalnej PAN dzięki unijnej dotacji. Z regionalnego programu operacyjnego Mazowsza instytut otrzymał dziś ponad 3 mln zł wsparcia.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN to jedna z wiodących placówek biologicznych w Europie. Powstał w 1918 r. i obecnie jest w kraju największym nieuniwersyteckim centrum badań biologicznych. Zajmuje się głównie neurobiologią i chorobami cywilizacyjnymi. Instytut jest miejscem rozwoju dla wielu młodych, ambitnych naukowców. W tej chwili swoje badania prowadzi w nim 150 doktorantów.

Choć Instytut to obecnie 31 nowoczesnych laboratoriów i wiele ogólnodostępnych stanowisk badawczych, władze nieustannie dbają o ulepszenie naukowego zaplecza. Służy temu m.in. projekt Wzrost innowacyjności Mazowsza poprzez budowę zintegrowanych stanowisk do badań przedklinicznych z udziałem radiofarmaceutyków. IBD otrzymał dofinansowanie unijne na integrację już unowocześnionych stanowisk laboratoryjnych oraz zakup specjalistycznego sprzętu i aparatury do nich.

Jak twierdzi dyrektor Instytutu prof. Adam Szewczyk, w instytucjach naukowych zostaje 10-15 proc. doktorantów. Pozostali, czyli zdecydowana większość trafia do firm. – Ta grupa zacznie tworzyć spin-offy, małe firmy biotechnologiczne – wyraża nadzieję prof. Szewczyk. – Jestem przekonany, że pieniądze, które dziś wspierają unowocześnienie aparatury, wrócą w postaci nowych firm, nowych miejsc pracy i przede wszystkim nowych technologii.

Cały projekt szacowany jest na prawie 4,9 mln zł, z czego prawie 3,1 mln zł to dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Dzięki niej wydzielone zostanie nowe laboratorium Bank Komórek oraz Nasienia i Zarodków Zwierząt Transgranicznych. Laboratorium dotychczas funkcjonowało jako odrębne stanowisko w Pracowni Modeli Zwierzęcych. Teraz będzie ono działać w ramach Zwierzętarni (jednej z jednostek pomocniczych Instytutu).

Poza tym powstanie Pracownia Izotopowa, w której prowadzone będą badania przedkliniczne z wykorzystaniem radiofarmaceutyków.

Czas pokaże, czy efekty badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych przez IBD PAN w nowych laboratoriach wykorzystywane są w biznesie, a tym samym faktycznie zwiększają konkurencyjność gospodarki naszego regionu.

(mech)

h.maliszewska@mazowszanie.eu 4-3-2015
Komunikat

Brak komentarzy dla tego wpisu

Fotogaleria

Strona używa cookie

Zamknij

Original text